SVE.jpg

Informationsledning handlar om att använda information och kompetens på bästa möjliga sätt för att främja det strategiska och operativa beslutsfattandet. En informationsledningsstrategi för Österbottens välfärdsområde har utarbetats och godkänts för att underlätta det praktiska arbetet med informationsledning bland social- och hälsovårdspersonal.

Pålitlig information som ges i rätt tid – är ledorden för informationsledningen

 

Den nya strategin för informationsledningen i Österbottens välfärdsområde bygger på att användningen av data och statistik ska vara användarvänligt och av god kvalité. Datadirektör Pia Wik har tillsammans med konsulter från it-företaget 2M-IT arbetat fram en ledningsmodell för informationshanteringen. Strategin för informationsledningen godkändes av styrgruppen för informationsledningen, där välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen fungerar som ordförande och strategidirektör Mats Brandt som viceordförande.

- Strategin för informationsledningen förstärker kvaliteten på det data som finns tillgängligt och ger oss vägkost för hur informationsledningen kan utvecklas inom välfärdsområdet. I praktiken innebär detta att vi i större utsträckning än tidigare kommer att använda data för olika beslutsprocesser, säger datadirektör Pia Wik.

Strategiarbetet har gått ut på att analysera nuläget av informationsledningen inom social- och hälsovårdsområdet i Österbotten för att kunna optimera en fungerande helhet för en mer integrerad och enhetlig användning av data inom området.

Informationsledning etableras som en del av kulturen i Österbottens välfärdsområde

Informationsledningens strategi är något som involverar hela personalen inom social- och hälsovården i Österbotten.

- För att uppnå informationsledningens strategiska målsättningar krävs en insats av alla som är verksamma inom Österbottens välfärdsområde. I den operativa verksamheten ska korrekt data registreras, vilket är grunden för en god data kvalité. Tillförlitlig statistik blir på så sätt användarvänlig och stöd i utvecklingen av en organisation, säger Pia Wik

Statistik och artificiell intelligens stöder det hälsofrämjande arbetet

Under hösten 2021 inleds slutspurten för Strukturreformsprojektet. Nu ska en informationsplan utformas så att informationsledningens strategi sprider sig inom området. Även utbildning angående ledningsmodellen för informationsledningen kommer att arrangeras för personalen inom Österbottens välfärdsområde.

Då informationsledningen är effektiv och används på ett optimalt sätt inom social- och hälsovården, så kan utgifter minska och väntetider bli kortare. Genom att analysera statistik och användning av tekniska lösningar, såsom artificiell intelligens, går det att förutse mönster som hjälper oss att arbeta hälsofrämjande på hela området.

Vad är informationsledning? Läs mera här: Informationsledning i ett nötskal

---

Informationsledningen är en del av social- och hälsovårdsreformens utvecklingsprojekt Strukturreformsprojektet i Österbotten. I projektet utvecklas informationsledning samt digitala tjänster och lösningar som stöder beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Projekttiden pågår till slutet av år 2021.

 

13.09.2021 Projekt_Hankkeet