Uoma är ett webbläsarbaserat system för patientförflyttningar som gör det möjligt att snabbt och tillförlitligt förmedla information om patientförflyttningar mellan olika parter. Patientförflyttningssystemet gör förflyttningarna smidigare och frigör samtidigt tid för de professionella att fokusera på det egentliga patientarbetet.

Smidigare patientförflyttningar tack vare Uoma

Susanna Heinonen har koordinerat implementeringen av Uoma i Österbotten, Heinonen jobbar som planerare på enheten för forskning och innovationer på Vasa centralsjukhus.

- Programmet är bra och lätt att använda, så länge alla är införstådda med spelreglerna. Den första uppgiften blev att kartlägga hur processen för patientförflyttningar går till, konstaterar Susanna Heinonen.

Uoma hjälper till med patientförflyttningarna bland annat genom att alla professionella som deltar i förflyttningen kan kommunicera via chatten och på så sätt behöver de inte ringa många samtal fram och tillbaka. Uoma ersätter de tidigare muntliga rapporterna om förflyttningar och samtidigt förs informationen in i systemet. Varje förflyttning registreras på en checklista för att flytten ska bli säkrare och för att risken för att fel eller missförstånd uppstår ska bli mindre. Tack vare att platsuppgifterna uppdateras i realtid blir också samordningen av förflyttningar både innanför och utanför sjukhusets väggar lättare.

Mot en heltäckande användning i hela området

I Österbotten har man stegvis under hösten 2021 börjat använda Uoma. För tillfället används patientförflyttningssystemet av många enheter på Vasa centralsjukhus, bland annat bäddavdelningar och jouravdelningen. Också bäddavdelningar i Vasa och Närpes har använt systemet.

Målet är att Uoma ska börja användas i hela Österbottens välfärdsområde nästa år. Det här främjar dels ett enhetligt verksamhetssätt och patientsäkerheten, dels den fortsatta vården och samanvändningen av vårdplatser. Systemet medför också kostnadsbesparingar.

I början på nästa år ordnas utbildning i systemet på jouren och bäddavdelningen i Jakobstad samt på enheter i Nykarleby, Korsholm och Kristinestad.

Visionen är att Uoma ska integreras ännu mer och till exempel bli en del av verksamhetsstyrningen på akutpolikliniken. Detta skulle innebära att man inte behöva göra begäran om förflyttning på en skild plattform, utan begäran skulle synas på första sidan i det nuvarande systemet. Man hoppas även att integrationen ska utvidgas till ett rumbokningssystem, där de koordinerande skötarna direkt kan se till exempel hur många platser som finns lediga var på Vasa centralsjukhus. 

- Det här elektroniska systemet för patientförflyttningar gör alltså patientförflyttningar smidigare och snabbare och frigör mer tid för skötarna att ägna sig åt vårdarbete. Förutom logistiklösningen är informationskanalen i Uoma ett av de viktigaste verktygen för enheterna, eftersom vi här i Österbotten för tillfället saknar ett gemensamt patientdatasystem, berättar Susanna Heinonen.

Systemet för patientförflyttningar Uoma har tagits fram av programvarubolaget Unitary Healthcare och sakkunniga inom hälso- och sjukvården.

---

Implementeringen av Uoma är en del av Strukturreformsprojektet i Österbotten. Inom ramen för projektet utvecklas verksamhetsmodeller för att främja hälsa och välfärd, informationsledning och elektroniska tjänster, som stöder beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Projekttiden pågår till slutet av år 2021.

08.12.2021 Projekt_Hankkeet