Från 2022 är nästan hela den offentliga social- och hälsovården i Österbotten en gemensam organisation. Nu jobbar vi med att få till det innehåll som vi velat ha med förändringen; en organisation där socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården arbetar gemensamt för vår våra invånares bästa.

Rekryteringen av närmare 100 blivande chefer och sakkunniga pågår som bäst. Det låter som en stor mängd, men med tanke på hur stor personal som ska överföras och vilka varierande uppgifter det är frågan om, så är det inte så många. Efter den rekryteringsomgång som nu pågår ska de flesta veta vilka arbetsuppgifter de kommer att ha i nästa år. För de allra flesta i personalen ändrar det inte så mycket.

Service enligt behov

Också i nästa år ska klienter och patienter i hemvården, på boenden och avdelningar ha sin vård och service, vaccinerna på rådgivningen ser ut som förr, sår ska sys, klienter behöver handledning, beslut om beviljande service ska göras. Den skillnad vi vill att man ska märka är de möjligheter man har när det inte är så enkelt.

Om klienten måste in på sjukhus, när man på rådgivningen märker att föräldrarna inte orkar, om såret var mera komplicerat än det först verkade, när den egna kunskapen inte räcker till vid handledning eller man inte vet hur man ska kunna erbjuda den service som behövs. Då ska vi ha system, vi kallar det processer, för hur man ska komma vidare.  De som behöver en mer krävande service ska smidigt få det. Men också omvänt; när behoven minskar ska det finnas någon som tar emot. Är man osäker på om man är på rätt väg är det enklast att fråga sig: ”vad är bäst för människan?”

Närvaro i vardagen

I vår strategi är ledordet ”Hej, hur kan jag hjälpa?”. Det säger mycket om hur vi ska arbeta. En av de viktigaste målsättningarna är närvaro i vardagen. Det innebär att en stor del av servicen ska finnas nära. Det betyder både fysiska platser och digitala tjänster som man kan ta del av hemifrån.

Vi jobbar som bäst med vår organisationsmodell. Modellen och systemen för ledarskap är nya för oss alla. Det kan vara skrämmande att se verksamheten indelad i olika lådor, speciellt om ens nya låda inte liknar den man är van vid. Vi ska ändå komma ihåg att organisationsmodellen är till för att kunna fördela budgetmedel och följa upp verksamhet.

Den får aldrig hindra oss från att samarbeta och göra det som är bäst för människan.

Pia-Maria Sjöström, sektordirektör för barn- unga och familjer

09.06.2021 Redaktion_Toimitus