Arbetet med att integrera social- och hälsovården har pågått i flera år, både regionalt och nationellt. Kommunerna i Österbotten tog ett viktigt steg då de beslöt att samla servicen inom primärhälsovården, socialvården och specialsjukvården och grundade en frivillig samkommun som består av tretton österbottniska kommuner.

Det här betyder att Kristinestad, Kaskö, Närpes, Malax, Laihela, Vasa, Korsholm, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo kommer att tillhandahålla all sin social- och hälsovård i samarbete. Korsnäs kommun deltar också i det här samarbetet till den del som det berör primärvården och den specialiserade sjukvården.

Varför är det viktigt att samla servicen?

Här är fem orsaker till varför det lönar sig att integrera social- och hälsovården samt att samarbeta mellan flera kommuner:

  • Invånarna får jämlik service inom hela området.
  • Kunnande och yrkeskunskap fördelas till hela området
  • Servicen och servicekedjorna är mångprofessionella och fungerar ihop
  • Kvaliteten och effektiviteten av servicen blir bättre
  • Vi kan stävja kostnadsstegringen.

Hur går integreringen till?

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet i början av 2022. Under 2021 har vi tid för planering – av både service, struktur och förvaltning. Helheten planeras tillsammans med personalen, invånarna och kommunerna i regionen. Allt blir inte färdigt i början av 2022 utan utvecklingen fortsätter då verksamheten har börjat.

Innehållet av servicen, kanaler för att uträtta ärenden och verktyg för sakkunniga planeras också inom utvecklingsprojekt Österbottens strukturreformsprojekt inom social- och hälsovården och Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten.

Sammanslagningen av verksamheten stöds också genom ett enhetligt klient- och patientdatasystem, Aster Bothnia som kommer att tas i bruk stegvis under åren 2022–2025.

01.12.2020 Redaktion_Toimitus