Österbottens välfärdsområde förenar service, nytt klient- och patientdatasystem, digitala tjänster, nya tillvägagångssätt…  Det är mycket på gång i social- och hälsovården i Österbotten. I det praktiska arbetet sker en del ändringar, men en sak består: kunden och patienten.

Hur gör vi saker på ett nytt sätt? Hur påverkar ändringarna just ditt arbete? Vad tycker du?

Alla som jobbar med beredningen av Österbottens välfärdsområde, klient- och patientdatasystemet Aster Bothnia, Framtidens social- och hälsocentral och social- och hälsovårdens strukturreform bjuder in dig, yrkesutbildad inom Österbottens social- och hälsovård, till virtuella morgonkaffepauser varannan torsdagsmorgon under hösten 2021.

Deltagarlänken skickas till förmännen i organisationerna. Samla ihop ett gäng på enheten och öppna linjen till oss andra. Du kan också delta på egen hand, be din förman om länken! Under morgonkaffet diskuterar vi ledigt olika teman, diskussionstemat bestäms utgående från era önskemål.

Om du inte har fått deltagarlänken eller om du vill ge feedback, önska diskussionsteman eller ge utvecklingsförslag, ta kontakt med aster.bothnia@vshp.fi.

Den första kaffepausen ordnas den 26 augusti klockan 8.15–8.45. Dagens tema är de nya digitala tjänsterna och speciellt Omaolo, som börjar användas i september 2021. Kaffepauserna är inofficiella och frivilliga möten som är öppna för alla.  

Välkommen!

09.08.2021 Redaktion_Toimitus