Beredningsmaterial

Preliminär tidtabell och vägkarta för Österbottens välfärdsområdesberedning (godkänd i styrgruppen för Österbottens välfärdsområdesberedning 24.4.2019).

Vasa sjukvårdsdistrikt- Utredningom alternativ för organiserings-och produktionsansvar för ordnande av tjänster för äldre (Nordic Healthcare Group, 18.4.2019).

Kommunförbundets anförande, direktör för social- och hälsovårdsenheten, Tarja Myllärinen (informations- och diskussionstillfälle för kommunerna, 2.5.2019, Vasa).

10.05.2019 Primärvårdsenheten