Välfärdsområdets ledning

Marina Kinnunen direktör

fornamn.efternamn@vshp.fi, 044 323 1808

 

Mats Brandt strategidirektör

 fornamn.efternamn@nykarleby.fi, 040 7233314

Petra Fager kommunikationsdirektör

 fornamn.efternamn@vshp.fi, 040 183 9961

Ann-Charlott Gröndahl  HR-direktör

 fornamn.efternamn@vshp.fi, 044 323 1810

Satu Hautamäki, verksamhetsområdesdirektör för klient- och resurscentret

fornamn.efternamn@vshp.fi, 040 183 9093

Leif Holmlund sektordirektör, äldre personer

 fornamn.efternamn@vaasa.fi, 040 611 7269

Peter Nieminen chefsöverläkare

 fornamn.efternamn @vshp.fi, 044 323 1300

Lena Nystrand ekonomidirektör

fornamn.efternamn@vshp.fi, 044 323 1740

Carina Nåhls socialdirektör

 fornamn.efternamn @vaasa.fi, 040 623 7573

Marjo Orava chefsöverskötare

 fornamn.efternamn@jakobstad.fi, 050 413 9904

Christian Palmberg, verksamhetsområdesdirektör för sjukhusservice

fornamn.efternamn@vshp.fi, 040 579 6181

Tony Pellfolk, verksamhetsområdesdirektör för hem- och boendeservice

fornamn.efternamn@vshp.fi, 040 128 6327

Erkki Penttinen  sektordirektör, personer i arbetsför ålder

fornamn.efternamn@vshp.fi, 040 359 2922

Mari Plukka kvalitetsdirektör

 fornamn.efternamn@vshp.fi, 0406682212

Juha Post  förvaltningsdirektör

fornamn.efternamn@vshp.fi, 040 649 2883

Pia-Maria Sjöström sektordirektör, barn, unga och familjer

 fornamn.efternamn@vshp.fi, 040 184 1597

Annica Sundberg, verksamhetsområdesdirektör för rehabilitering

fornamn.efternamn@vshp.fi, 0504385973

Sofia Svartsjö, verksamhetsområdesdirektör för social- och hälsocentraler

fornamn.efternamn@korsholm.fi, 050 518 1091

 

23.06.2021 Projekt_Hankkeet