Vasa sjukvårdsdistriksts medlemskommuner har godkänt det uppgjorda grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

19.12.2019 Primärvårdsenheten