Vasa sjukvårdsdistriksts medlemskommuner har godkänt det uppgjorda grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Beredningen av välfärdssamkommunen, utredningsarbetsgrupper

24.01.2020 allmän förvaltning 1