Styrgrupp för Österbottens välfärdsområdes samkommuns beredning

För att bistå beredningen av Österbottens välfärdsområde har en styrgrupp tillsatts. Till denna styrgrupp har man kallat kommundirektörer samt medlemmar från kommunerna och sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktets direktör fungerar som föredragande i styrgruppen. Projektchefer har tillsatts för beredningen av Österbottens välfärdsområde.

Styrgruppen sammankommer under hösten enligt följande:

25.11.2020

15.12.2020

 

20.10.2020 allmän förvaltning 1