Styrgrupp för Österbottens välfärdsområdes samkommuns beredning

För att bistå beredningen av Österbottens välfärdsområde har en styrgrupp tillsatts. Till denna styrgrupp har man kallat kommundirektörer samt medlemmar från kommunerna och sjukvårdsdistriktet samt räddningsväsendet och specialomsorgen. Sjukvårdsdistriktets direktör fungerar som föredragande i styrgruppen.

Styrgruppens medlemmar

Styrgruppen sammankommer enligt följande:

 

 

Bilagor

21.02.2022 allmän förvaltning 1