Styrgrupp för Österbottens välfärdsområdes samkommuns beredning

För att bistå beredningen av Österbottens välfärdsområde har en styrgrupp tillsatts. Till denna styrgrupp har man kallat kommundirektörer samt medlemmar från kommunerna och sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktets direktör fungerar som föredragande i styrgruppen.

I beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde följer man aktivt upp hur lagstiftningen av den nationella social- och hälsovårdsreformen fortskrider. På sitt sammanträde 23.3.2021 behandlade styrgruppen för Österbottens välfärdsområde hur den nationella social- och hälsovårdsreformen påverkar Österbottens välfärdsområde. Styrgruppen beslöt på sammanträdet att representanter till styrgruppen begärs från Kronoby kommun, Eskoo och Kårkulla samkommuner samt  från räddningsväsendet i Österbotten. De nya representanterna deltar med yttrande och närvarorätt enligt överenskommelse från april 2021.

Styrgruppens medlemmar

Styrgruppen sammankommer under 2021 enligt följande:

26.1.2021

23.2.2021

23.3.2021

20.4.2021

18.5.2021

15.6.2021

31.8.2021

21.9.2021

19.10.2021

23.11.2021

14.12.2021

 

Bilagor

01.07.2021 Primärvårdsenheten