Styrgrupp för Österbottens välfärdsområdes samkommuns beredning

För att bistå beredningen av Österbottens välfärdsområde har en styrgrupp tillsatts. Till denna styrgrupp har man kallat kommundirektörer samt medlemmar från kommunerna och sjukvårdsdistriktet samt räddningsväsendet och specialomsorgen. Sjukvårdsdistriktets direktör fungerar som föredragande i styrgruppen.

Styrgruppens medlemmar

Styrgruppen sammankommer under 2021 enligt följande:

26.1.2021

23.2.2021

23.3.2021

20.4.2021

18.5.2021

15.6.2021

31.8.2021

21.9.2021

19.10.2021

16.11.2021

14.12.2021

 

Bilagor

20.10.2021 Primärvårdsenheten