Styrgrupp för Österbottens välfärdsområdesberedning

För att bistå beredningen av Österbottens välfärdsområde har en styrgrupp tillsatts. Till denna styrgrupp har man kallat kommundirektörer,samt medlemmar från kommunerna och sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktets direktör fungerar som föredragande i styrgruppen. Projektchefer har tillsatts för beredningen av Österbottens välfärdsområde.

Styrgruppen kommer från början av 2020 att förstärkas med sakkunniga från social- och hälsovården och med lokala personalrepresentanter.

Styrgruppen sammankommer under år 2019 enligt följande:

  • onsdag 2 oktober
  • onsdag 23 oktober
  • tisdag 17 december

 

30.10.2019 allmän förvaltning 1