Styrgrupp för Österbottens välfärdsområdesberedning

För att bistå beredningen av Österbottens välfärdsområde har en styrgrupp tillsatts. Till denna styrgrupp har man kallat kommundirektörer,samt medlemmar från kommunerna och sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktets direktör fungerar som föredragande i styrgruppen. Projektchefer har tillsatts för beredningen av Österbottens välfärdsområde.

Styrgruppen sammankommer under år 2020 enligt följande:

  • 4.3.2020
  • 1.4.2020
09.01.2020 allmän förvaltning 1