Styrgrupp för Österbottens välfärdsområdesberedning

För att bistå beredningen av Österbottens välfärdsområde har en styrgrupp tillsatts. Till denna styrgrupp har man kallat kommundirektörer,samt medlemmar från kommunerna och sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktets direktör fungerar som föredragande i styrgruppen. Projektchefer har tillsatts för beredningen av Österbottens välfärdsområde.

Styrgruppen sammankommer under år 2019 enligt följande:

  • onsdag 2 oktober
  • tisdag 19 november
  • tisdag 10 december

 

13.08.2019 allmän förvaltning 1