Styrgrupp för Österbottens välfärdsområdes samkommuns beredning

För att bistå beredningen av Österbottens välfärdsområde har en styrgrupp tillsatts. Till denna styrgrupp har man kallat kommundirektörer samt medlemmar från kommunerna och sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktets direktör fungerar som föredragande i styrgruppen.

Styrgruppens medlemmar

Projektchefer har tillsatts för beredningen av Österbottens välfärdsområde.

Styrgruppen sammankommer under 2021 enligt följande:

26.1.2021

23.2.2021

23.3.2021

20.4.2021

18.5.2021

15.6.2021

24.8.2021

21.9.2021

19.10.2021

23.11.2021

14.12.2021

 

Bilagor

29.03.2021 Primärvårdsenheten