Det temporära beredningsorganet bereder det beslutsfattande som gäller organiseringen av välfärdsområdets (självstyre) förvaltning. Det temporära beredningsorganet ansvarar för organiseringen och ledningen av beredningsarbetet.

Ett temporärt beredningsorgan bereder inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning inom varje välfärdsområde tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet.

Beredningsorganets sammanställning

Välfärdsområdesvalnämndens föredragninslistor
Välfärdsområdesvalnämndens protokoll

Kungörelse: Välfärdsområdesvalet 2022, antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas och inlämnande av kandidatansökan i Österbottens välfärdsområde

Uppgifter:

1) utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och för välfärdsområdesfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen,

2) delta i utredandet av vilken fast och lös egendom som övergår till välfärdsområdet,

3) delta i utredandet av vilka avtal som övergår till välfärdsområdet och de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem,

4) delta i utredandet av de informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till välfärdsområdet,

5) bereda organiseringen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt valet av revisor

6) besluta om välfärdsområdets budget för 2021 och 2022,

7) delta i ordnandet av det första välfärdsområdesvalet,

8) bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning

 

Beredningsorganet sammanträder enligt följande:

2.7

15.9

27.10

15.11

8.12

 

14.12.2021 Redaktion_Toimitus