Österbottens välfärdsområde har två projekt som genomförs i enlighet med den nationella social- och hälsovårdsreformen. Dessa projekt är Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten och Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten.

Syftet med den nationella social- och hälsovårdsreformen är att förbättra basservicen för människorna. I praktiken betyder det att ansvaret för att ordna social- och hälsovård flyttar från kommunerna till välfärdsområdet. Välfärdsområden för den nationella social- och hälsovårdsreformen träder i kraft år 2023. Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet som en frivillig samkommun redan år 2022. Projekten skapar verksamhetsmodeller som anpassas regionalt i enlighet med Österbottens välfärdsområde. 

Projekten administreras av Vasa sjukvårdsdistrikt och finansieras av social- och hälsovårdsministeriet.

Strukturreformen för social- och hälsovården i Österbotten

Strukturreformen för social- och hälsovården i Österbotten (projektet är verksamt 2020-2021) stöder beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Målsättningen med projektet är att förstärka Österbottens enhetliga profil som en aktiv aktör och producent av social- och hälsovårdstjänster.

Strukturreformen består av fyra delområden:

  1. Den frivilliga regionala beredningen stöder övergången till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. I förberedelserna skapas strukturer för invånarnas välmående och befrämjande av vård.

  2. Informationsledningen skapar en verksamhetsmodell för informationsledningen i Österbotten. En kvalitativ informationsproduktion möjliggör ett tillförlitligt beslutsfattande.

  3. Tillvägagångssätten och processerna förnyas med hjälp av digitala verktyg. Den digitala kanalen Omaolo underlättar kundens egenvård och självbedömning av symtom. Verksamhetsstyrningen stöder professionellas arbete genom att informationsflödet förbättras mellan olika arbetsområden.

  4. PATA kundbetjäningscenter är en centrerad kundtjänst med flera kontaktkanaler. Centret fungerar som kundernas första kontakt i ärenden gällande social- och hälsovård.

Projektet har beviljats ett statsunderstöd på 6 514 100 euro.

Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten 

Framtidens social- och hälsocentral (verksamt 2020-2022) utvecklar basservicen för Österbottens välfärdsområde. Målsättningen är att utveckla de nationella tjänsterna närmare kunden, exempelvis genom anpassade områdesvisa digitala lösningar.

  1. Servicehandledningen stöder egenvård genom digitala verktyg. Handledningen identifierar kundernas behov i ett tidigt skede för att kunna bemöta kunden med rätt service.

  2. Familjecentret erbjuder en regional servicehelhet för barn-, unga- och familjer. Centret fungerar både som en fysisk träffpunkt och som en digital servicetjänst.

  3. IPC-metoden stöder ungas psykosociala välbefinnande genom att förbättra igenkännandet av depressionssymptom i god tid. Metoden är en korttidsterapiform som utvecklats för unga. En IPC-koordineringsmodell utvecklas till Österbotten.

Projektet har beviljats ett statsunderstöd på 2 657 702 euro.

Följ med projektet Framtidens SoteCentrals framskridning på Innokylä.

Projektpersonalens kontaktuppgifter: 

 

Johanna Björkman, Servicehandledningens projektchef, Projektet för framtidens social- och hälsocentral I Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 1826531

Jenny Björndahl-Öhman, projektdirektör, Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 352 1168

Nina Herrgård, koordinator för främjande av hälsa och välfärd, Struktureformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 1216667

Kirsi Laitila, Servicehandledningens projektarbetare, Projektet för framtidens social- och hälsocentral I Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +35840 5236814

Ann-Sofie Larsson, Servicehandledningens projektarbetare, Projektet för framtidens social- och hälsocentral I Österbotten

fornamn.efternamn@jakobstad.fi, +358 50 4070360         

Sirpa Manninen, familjecenters projektchef, Projektet för framtidens social- och hälsocentral I Österbotten

fornamn.efternamn@vasa.fi, +358 40 5593229

Sofi Nyman, projektchef för Omaolo, Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 1495210

Anu Patrikainen, projektchef för produktionsstyrning, Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@jakobstad.fi,  +358 50 9114181

Kati Piilikangas, servicehandledningens projektarbetare, Projektet för framtidens social- och hälsocentral i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 5596012

Anne Priha, familjecenterns projektarbetare, Projektet för framtidens social- och hälsocentral i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 6197669

Sonja Rodén, projektkoordinator (kommunikation)
fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 40 1583916

Pia Vähäkangas, projektdirektör, Projektet för framtidens social- och hälsocentral i Österbotten

fornamn.efternamn@jakobstad.fi, +358 40 8051455

Pia Wik, projektchef för informationsledning, Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten

fornamn.efternamn@vshp.fi, +358 44 3231809

08.11.2021 Projekt_Hankkeet