Till medlemskommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt skickades i maj 2019 en utlåtandebegäran gällande utkast till nytt grundavtal för en ny frivillig samkommun för Österbottens välfärdsområde. Utlåtandena från kommunerna finns i bilagorna nedan. 

Styrgruppen godkände 23.10.2019 att utkastet till nytt grundavtal skickas till kommunerna för godkännande. Mer information finns på sidan aktuellt inom beredningen.

 

31.10.2019 allmän förvaltning 1