Protokoll från den beredningsgruppen som arbetar med social- och hälsovårdsreformen finns nedan.

08.09.2017 Redaktion_Toimitus