Protokoll från den politiska ledningsgruppen som arbetar med social- och hälsovårdsreformen finns nedan.

09.05.2018 Redaktion_Toimitus