Protokoll från den politiska ledningsgruppen som arbetar med social- och hälsovårdsreformen finns nedan.

22.06.2017 VKSadmin