Ledande tjänstemän

Ledande tjänstemän

Ledande tjänstemän

Ledande tjänstemän
Högsta ledning Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen telefon 044 323 1808 Chefsöverläkare Peter Nieminen telefon 06 213 5300 Chefsöverskötare Arja...

Nya sektordirektörer valdes för Österbottens välfärdssamkommun

Nya sektordirektörer valdes för Österbottens välfärdssamkommun

Nya sektordirektörer valdes för Österbottens välfärdssamkommun

Idag på måndagen den 28 september 2020 valde Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse Pia-Maria Sjöström (specialistläkare i barnsjukdomar) till välfärdssamkommunens...

Preciserande rekommendation till föreningar och privatpersoner: Fritidsverksamheten får fortsätta, men i grupper med under 10 personer

Preciserande rekommendation till föreningar och privatpersoner: Fritidsverksamheten får fortsätta, men i grupper med under 10 personer

Preciserande rekommendation till föreningar och privatpersoner: Fritidsverksamheten får fortsätta, men i grupper med under 10 personer

Preciserande rekommendation till föreningar och privatpersoner: Fritidsverksamheten får fortsätta, men i grupper med under 10 personer
Österbottens coronasamordningsgrupp som sammanträdde på tisdagseftermiddagen den 13 oktober bedömde att coronaläget fortfarande är mycket kritiskt och att...

Preciserande rekommendation till föreningar och privatpersoner: Fritidsverksamheten får fortsätta, men i grupper med under 10 personer

Preciserande rekommendation till föreningar och privatpersoner: Fritidsverksamheten får fortsätta, men i grupper med under 10 personer

Preciserande rekommendation till föreningar och privatpersoner: Fritidsverksamheten får fortsätta, men i grupper med under 10 personer

Preciserande rekommendation till föreningar och privatpersoner: Fritidsverksamheten får fortsätta, men i grupper med under 10 personer
Österbottens coronasamordningsgrupp som sammanträdde på tisdagseftermiddagen den 13 oktober bedömde att coronaläget fortfarande är mycket kritiskt och att...

Sjukvårdsdistriktets styrelse utvärderade sitt eget arbete på ett nytt sätt

Sjukvårdsdistriktets styrelse utvärderade sitt eget arbete på ett nytt sätt

Sjukvårdsdistriktets styrelse utvärderade sitt eget arbete på ett nytt sätt

Sjukvårdsdistriktets styrelse utvärderade sitt eget arbete på ett nytt sätt
Med hjälp av en elektronisk enkät ville man kartlägga vad styrelseledamöterna hade för åsikter om det arbete som gjorts i styrelsen under den innevarande...

Snart lanserar vi vår nya webbplats

Snart lanserar vi vår nya webbplats

Snart lanserar vi vår nya webbplats

Snart lanserar vi vår nya webbplats
Den nya webbplatsen är planerad för att bättre fungera på smarttelefoner och pekplattor. Vi har framförallt satsat på sökmotorn, med vilken du nu kan söka bå...

Utlåtande tar ställning till finansieringsmodellen i social- och hälsovårdsreformen

Utlåtande tar ställning till finansieringsmodellen i social- och hälsovårdsreformen

Utlåtande tar ställning till finansieringsmodellen i social- och hälsovårdsreformen

Utlåtande tar ställning till finansieringsmodellen i social- och hälsovårdsreformen
Idag på måndagen den 28 september 2020 beslutade styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt ge ett utlåtande till landets nuvarande regering om det lagstiftningsut...
28.09.2015 Heli Masa