Alexandra Sippus – med depression, tvångstankar och självdestruktivitet som expertområden

Alexandra Sippus – med depression, tvångstankar och självdestruktivitet som expertområden

Alexandra Sippus – med depression, tvångstankar och självdestruktivitet som expertområden

Jag ville bli erfarenhetsexpert… …i och med att jag via utbildningen ville lära mig med nya färdigheter och göra mig förtrogen med andra människors...

Erfarenhetsaktörer

Erfarenhetsaktörer

Erfarenhetsaktörer

Erfarenhetsaktörer
En erfarenhetsaktör erbjuder kamratstöd Erfarenhetsexperten har egen eller som närstående erfarenhet av psykisk, somatisk eller rusmedelssjukdom....

Maj-Len Kuivamäki - erfarenhetsexpert på panikångest

Maj-Len Kuivamäki - erfarenhetsexpert på panikångest

Maj-Len Kuivamäki - erfarenhetsexpert på panikångest

Jag ville bli erfarenhetsexpert för att… …jag själv lidit av panikångest, och kände att jag vill hjälpa andra som brottas med liknande problem. Jag känner de...
29.09.2015 Heli Masa