Alexandra Sippus – med depression, tvångstankar och självdestruktivitet som expertområden

Alexandra Sippus – med depression, tvångstankar och självdestruktivitet som expertområden

Alexandra Sippus – med depression, tvångstankar och självdestruktivitet som expertområden

Jag ville bli erfarenhetsexpert… …i och med att jag via utbildningen ville lära mig med nya färdigheter och göra mig förtrogen med andra människors...

Erfarenhetsaktörer

Erfarenhetsaktörer

Erfarenhetsaktörer

Erfarenhetsaktörer
En erfarenhetsaktör erbjuder kamratstöd Erfarenhetsexperten har egen eller som närstående erfarenhet av psykisk, somatisk eller rusmedelssjukdom....

Johnny Forsman – kompetensområden: utbrändhet, depression och psykossjukdom

Johnny Forsman – kompetensområden: utbrändhet, depression och psykossjukdom

Johnny Forsman – kompetensområden: utbrändhet, depression och psykossjukdom

Erfarenhetsexperterna har under livets gång lidit av olika psykiska störningar, allt ifrån djupa skräcktillstånd till svåra depressioner. Nu vill de...

Maj-Len Kuivamäki - erfarenhetsexpert på panikångest

Maj-Len Kuivamäki - erfarenhetsexpert på panikångest

Maj-Len Kuivamäki - erfarenhetsexpert på panikångest

Jag ville bli erfarenhetsexpert för att… …jag själv lidit av panikångest, och kände att jag vill hjälpa andra som brottas med liknande problem. Jag känner de...

Thuy Luu – med depression och paniksyndrom som kompetensområden

Thuy Luu – med depression och paniksyndrom som kompetensområden

Thuy Luu – med depression och paniksyndrom som kompetensområden

Erfarenhetsexperterna har under livets gång lidit av olika psykiska störningar, allt ifrån djupa skräcktillstånd till svåra depressioner. Nu vill de...

Volontärer får en förnyad servicepunkt på sjukhuset

Volontärer får en förnyad servicepunkt på sjukhuset

Volontärer får en förnyad servicepunkt på sjukhuset

Volontärer får en förnyad servicepunkt på sjukhuset
Vasa centralsjukhus och Österbottens föreningar har förenat krafterna för att utbildade volontärer ska kunna erbjuda hjälp och stöd på OLKA-punkten vid Vasa...
20.04.2016 VKSadmin