Esityslista on luettavissa ennen kokousta, ja se korvataan kokouksen jälkeen pöytäkirjalla kun tarkastus on suoritettu. Pöytäkirjat ovat luettavissa vuoden ajan kokouspäivästä. Alla olevat tiedostot ovat pdf-tiedostoja.

 

 Esityslista 1/2018

 Ääniluettelo § 2

 Hakijat § 6

 Strategiset mittarit § 7

Pöytäkirja 4/2017

Liitteet

Kooste sidonnaisuuksista

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020

Pöytäkirja
3/2017

 Liitteet

 

 

Pöytäkirja 2/2017

Liitteet § 12-20  

 Liitteet § 21

 Liitteet § 23

Tilinpäätös 2016

Arviointikertomus 2016 

 

 

 

 

 

 

    

6.3.2018 Yleishallinto