Jaosto nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin, antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää edustaville henkilöille, seuraa kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa, järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinnan ja valvoo, että sopimukset ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin, raportoi jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta.

Omistajaohjausjaosto 2018-2021

Jäsenet:                                      Varajäsenet:

Hans Frantz, pj.                            Barbro Kloo
Hans-Erik Lindqvist                      Mona Vikstörm
Raija Kujanpää                             David Pettersson
Ulla Hellén                                    Per Hellman
Juha Post
Marina Kinnunen
Lena Nystrand
Antti Korpi, sekr.

11.2.2021 Hallinto