Hallituksen pääasiallisena tehtävänä on vastata piirin strategisten tavoitteiden laatimisesta ja luoda tarvittavat edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle. Hallitus laatii mm. piirin toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset, piirin toimintakertomuksen ja vuosittaisen tilinpäätöksen sekä suuntaviivat ammattiliittojen edustajien kanssa käytäviin neuvotteluihin. Hallitus vastaa myös sääntöjen ajan tasaisuudelle saattamisesta. Hallituksen tehtävistä ja päätösvallasta säädetään tarkemmin sairaanhoitopiirin hallintosäännössä. Hallitus valvoo myös kuntayhtymän etuja ja edustaa kuntayhtymää. Hallitus muodostuu yhdestätoista (11) jäsenestä sekä heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Hallitus voi toimintansa tehostamiseksi jakaantua myös jaostoihin.

Hallitus 2017-2021

Jäsen Varajäsen
Hans Frantz, pj. Ragnvald Blomfeldt
Per Hellman, varapj. Nils-Johan Englund
Barbro Kloo Katarina Holmqvist
Hans-Erik Lindqvist Riitta Kentala
Åsa Blomstedt Lorenz Uthardt
Monica Sirén-Aura Kenneth Pärus
Greger Forsblom Karita Nynäs
Mona Vikström Carita Vik-Hästbacka
Ulla Hellén Marianne Waltermann
Raija Kujanpää Erkki Aro
David Pettersson Luisa Tast

 

28.2.2020 Redaktion_toimitus