Henkilöstöjaosto on hallituksen kausittain asettama toimikunta, jonka tehtävänä on vastata hallituksen sille määräämistä asioista eli yleisistä henkilöstöpoliittisista tavoitteista, virka- ja työehtosopimusten yhteisistä tulkinnoista sekä harjoittaa näiltä osin työnantajan päätösvaltaa ellei muuta ole säädetty. Jaoston tehtäviin kuuluu myös virka- ja työaika-asioiden suuntaviivojen vahvistaminen sekä ammattiliittojen kanssa käytävien neuvotteluiden suuntaviivojen laatiminen.

Henkilöstöjaosto 2017-2021

Varsinainen jäsen Varajäsen
Vikström Mona, pj. Forsblom Greger
Pärus Kenneth Rönn Rune
Lindqvist Hans-Erik Blomstedt Åsa
Kloo Barbro Sirén-Aura Monica
Englund Nils-Johan, varapj. Hellén Ulla
Kujanpää Raija Aro Erkki
31.8.2017 Yleishallinto