Henkilöstöjaosto on hallituksen kausittain asettama toimikunta, jonka tehtävänä on vastata hallituksen sille määräämistä asioista eli yleisistä henkilöstöpoliittisista tavoitteista, virka- ja työehtosopimusten yhteisistä tulkinnoista sekä harjoittaa näiltä osin työnantajan päätösvaltaa ellei muuta ole säädetty. Jaoston tehtäviin kuuluu myös virka- ja työaika-asioiden suuntaviivojen vahvistaminen sekä ammattiliittojen kanssa käytävien neuvotteluiden suuntaviivojen laatiminen.

20.7.2017 Yleishallinto