Psykiatrian neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä esityksiä psykiatrisen erikoissairaanhoidon strategisista tavoitteista, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta Vaasan sairaanhoitopiirissä. Neuvottelukunta seuraa, että tarjolla on mielenterveyspalveluja, jotka sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavat sairaanhoitopiirin tarvetta muodostaen toiminnallisen kokonaisuuden yhdessä terveyskeskusten ja sosiaalihuollon palveluiden kanssa.

Psykiatrian neuvottelukunta 2017-2021

Varsinainen jäsen Varajäsen
Vikström Pernilla, varapj. Pärus Kenneth
Smeds-Nylund Ann-Sofi Rönnlund Christer
Erickson Sture Bäckman Irene
Eriksson Roger Roslund-Nordling Camilla
Hellman Per, pj. Lindqvist Jonna

 

Asiantuntijajäsenet

Backström Alice
Granfors Mikaela
Halpin Tina
Lundman-Evars Helena
Sirviö Markku

Hallituksen edustaja
Raija Kujanpää

31.8.2017 Yleishallinto