Sairaanhoitopiirin valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan päätehtävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat (mm. tilintarkastusyhteisön valinta, tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntäminen) ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii toimintakaudelleen arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Sairaanhoitopiirin hallituksen tulee antaa lausunto arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Kuntalain nojalla lautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos sairaanhoitopiirin taseessa on kattamatonta alijäämää (vuoden 2015 tilinpäätöksestä lukien) sekä valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi seuraavan valtuustokauden alusta, 1.6.2017 lukien.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii Jari Lindholm. Palvelu ostetaan Vaasan kaupungilta.

Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019.

 

Tarkastuslautakunta
2017-2021

 
Varsinainen jäsen Varajäsen
Kjell Heir, ordf. Julia Sunabacka
Bengt Kronqvist, viceordf. Simon Holmstedt
Jan Ray Maria Palm
Ulla-Maj Salin Marlene Ahlberg
Ulla Salmenheimo-West Dan Jakobsson
Thomas Öhman Camilla Ribacka
Anne-Marie Viinamäki Erkki Aro
1.10.2021 Hallinto