Lakisääteisen vähemmistökielisen lautakunnan tehtävänä on kehittää ja sovittaa yhteen sairaanhoitopiirin kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta.

 

20.7.2017 Yleishallinto