IPC-menetelmä perustuu interpersoonalliseen terapiaan, joka on kohdennettu yläkouluikäisille nuorille ja perustuu siihen, että parantamalla ihmissuhteita voidaan toipua masennuksesta. Kevään 2021 aikana hanke järjestää koulutusta, jotta metodia voidaan kokeilla myös Pohjanmaalla.

Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskushankkeessa kehitetään nuorten psykososiaalisia palveluita. Tulevaisuudessa tarvitaan lasten- ja nuorten lähipalveluissa uudenlaisia työtapoja. Tavoitteena on vaikuttavuus, tehokkuus ja monialainen yhteistyö.

IPC-menetelmä on lyhytaikaisterapiamenetelmä nuorten lievän tai keskivaikean masennuksen hoitoon. Menetelmä perustuu interpersoonalliseen terapiaan, joka on kohdennettu yläkouluikäisille nuorille ja perustuu siihen, että parantamalla ihmissuhteita voidaan toipua masennuksesta. ​IPC-menetelmää on pilotoitu Espoon yläkouluissa vuonna 2016-2017, ja se on todettu vaikuttavaksi. Masennusoireista kärsivistä nuorista vain 8% tarvitsi lähetteen erikoissairaanhoitoon intervention jälkeen.

Tavoitteena on pilotoida IPC-menetelmän käyttöä Pohjanmaalla ja kehittää koordinointimalli perustason palveluihin nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä TYKS-erityisvastuualueen kanssa. ​Hanke järjestää pilottikoulutuksen ja jalkauttaa menetelmän alueelle keväästä 2021 alkaen. Koulutusrakenne koostuu teoriapäivistä ja työnohjauksesta. Koulutusta on suunniteltu huhtikuulle ja tavoitteena on kouluttaa IPC-ohjaajia perustasolle sekä menetelmäohjaajia (työnohjaajia). Kouluttajana toimii Tarja Koskinen, palvelulinjajohtaja KYS nuorisopsykiatriasta. IPC-ohjaajaksi soveltuvat terveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit. Menetelmäohjaajina voivat toimia psykologian, terveydenhuollon tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kahden vuoden kokemus nuorten mielenterveystyöstä.

Haluaisitko olla seuraava osaaja IPC-menetelmässä? Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä Sirpa Manniseen kanssa, puh 040 559 3229.

Huom! Kevään koulutuksiin on rajoitettu osallistujamäärä.
12.4.2021 Projekt_Hankkeet