Seija Nyqvist ja Kathy Guss työskentelevät Pohjanmaan PATA-asiakaspalvelukeskuksen valmistelutyön parissa.

PATA-asiakaspalvelukeskus, eli moniammatillinen asiakaspalvelu, muodostaa sekä uuden toimintamallin että teknisen ratkaisun. Tavoite on sujuva palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus sekä asiakkaiden että ammattilaisten eduksi. Kokonaisuutta kehitetään osana Rakenneuudistus - hanketta.

PATA-asiakaspalvelukeskusta kehitetään yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksoten ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kymsoten kanssa. Teknisestä puolesta vastaa 2M-IT. Pohjanmaalla asiakaspalvelukeskuksen pilotointi on aloitettu Vaasassa ja Pietarsaaressa.

Seija Nyqvistillä ja Kathy Gussilla on eri roolit, mutta molemmat osallistuvat Pohjanmaan PATA-palvelukeskuksen valmistelutyöhön.

Ensikontakti ratkaiseva palveluiden sujuvuuden kannalta

PATA-alustan tavoite on, että se otetaan käyttöön hoidon tarpeen arvioinnissa. Tämä tarkoittaa, että asiakas saa mahdollisuuden asioida heti ensikontaktissa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Ammattilaisia auttaa vuorostaan yhteen sovittu palvelu ja he pystyvät nopeasti ohjaamaan asiakasta oikeaan palveluun tai hoitoon.

Kathy Guss, ylihoitaja Vaasan kaupungissa, vuodenvaihteesta lähtien Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueen ylihoitaja, näkee mahdollisuuksia Pohjanmaan PATA:n käyttöönotossa.

- PATA-asiakaspalvelukeskus edistää koko alueen yhdenvertaista palvelua, ja erityisesti etävastaanoton ansiosta palvelu on saatavilla paikasta riippumatta, mikä on asiakkaan eduksi. Yhdenmukaisen ja moniammatillisen asiakaspalvelukeskuksen kautta myös ammattilaisilla on paremmat mahdollisuudet keskittyä asiakasneuvontaan, kertoo Kathy Guss.

Samaa mieltä on Seija Nyqvist, vapaaehtoistyön koordinaattori Vaasan kaupungissa. Hän korostaa ensikontaktin merkitystä.

- Toimivat työvälineet ovat olennainen osa ensikontaktia, hyvä kohtaaminen ja sujuva palvelu ovat ratkaisevia tekijöitä sekä asiakastyytyväisyyden että työntekijöiden hyvinvoinnin osalta, sanoo Nyqvist kohtaamisen tärkeydestä.

Miten työskentelemme Pohjanmaan PATA-asiakaspalvelukeskuksen kehitystyössä?

Seija Nyqvist on yksi heistä, jotka päivittävät PATA-projektin palveluluetteloa. Käytännössä tämä tarkoittaa jo voimassa olevien ohjeiden siirtäminen ja kartoittaminen, jotta niitä voidaan käyttää koko alueella.

- Näen itseäni suuren kehitystyön taustatyöntekijänä. Tämä kehitystyö tukee sekä ammattilaisia että asiakkaita tulevaisuudessa, toteaa Nyqvist PATA-kehitystyöstä.

Tulevaisuus on tässä tapauksessa Pohjanmaan hyvinvointialue, jossa palveluiden yhtenäistäminen on suuri tavoitetila. Kathy Guss osallistuu sekä nykyiseen PATA-asiakaspalvelukeskuksen käyttöönottoon, että asukkaiden tulevien palveluiden suunnitteluun.

- PATA-asiakaspalvelukeskus tukee Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteita esimerkiksi palveluiden yhtenäistämisessä, tietojohtamisessa ja lisääntyvissä sähköisissä palveluissa. Näin ollen asiakaspalvelukeskus osallistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan kokonaisuuteen, sanoo Guss.

Syksyn testataan PATA-asiakaskeskuksen ensimmäisiä toiminnollisuuksia. Testaus toimii digitaalisten palveluiden aloituksena, joiden käyttöä arvioidaan tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen käyttöön. Hanke päättyy 31.12.2021. Työ sujuvien, yhdenmukaisten ja digitaalisten palveluiden eteen jatkuu hankeajan jälkeenkin.

---

PATA-asiakaspalvelukeskus on osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kehittämisprojektia Pohjanmaan rakenneuudistus. Projektin puitteissa kehitetään tietojohtamista sekä sähköisiä palveluita ja ratkaisuja, jotka tukevat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua. Projektiaika jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Haluatko lisätietoa PATA:sta? Lue aikaisemmin julkaistu artikkeli: PATA-asiakaspalvelukeskus

 

11.10.2021 Projekt_Hankkeet