Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa monialaisen yhteistyön vahvistaminen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation kynnyksellä on kaiken toiminnan läpileikkaava teema.

Monialaisen yhteistyön tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa palveluissa, joita hän käyttää. Asiakkaan sujuvan ja tarpeita vastaavan palvelukokemuksen taustalla vaikuttaa usein joukko tekijöitä joihin ammattilaiset ovat olleet valmistautuneita. Monialaisen toiminnan edellytyksiä ovat sujuva ja saumaton yhteys eri toimijoiden välillä.  Yhteisesti jaettu ymmärrys ja kokonaisnäkemys tavoitteineen siitä mitä ollaan tekemässä ja sovitut käytännöt yhteisen tiedon tuottamiseksi luovat pohjan hyvälle yhteistyölle. Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutustaidot ovat toiminnan kannalta keskeistä. Myös sovitut roolit eri ammattilaisten välillä edistää monialaisen näkökulman esille tuloa.

Kalle, 80-vuotias, hyötyy monialaisesta yhteistyöstä

Tulevaisuuden sotekeskuksessa perustyö voi pohjautua omahoitotiimeihin. Kun 80-vuotias Kalle soittaa ajanvaraukseen ja kertoo, että hänellä on olkapääkipua, joka on jatkunut pidemmän aikaa, niin hoitaja varaa hänelle ajan fysioterapeutin suoravastaanotolle. Fysioterapeutti konsultoi lääkäriä, joka määrää Kallelle tutkimuksia. Tutkimusten ja fysioterapeutin vastaanoton jälkeen Kalle tulee hoitajan vastaanotolle, jossa hän kertoo, että hänellä on taloudellisia huolia. Terveysasemalla työskentelevä sosiaaliohjaaja tapaa Kallen. Kun omahoitotiimi on laaja-alainen, ammattilaisten on helppo konsultoida toisiaan ja potilaan ohjaus helpottuu.

Monialainen yhteistyö voi yhtä lailla olla monialaisia palveluja tarvitsevan asiakkaan sujuvan palvelun edellytys, mutta sen avulla voidaan myös tukea ihmisen kokonaishyvinvointia jo haasteiden varhaisessa vaiheessa ja jopa ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Erinäiset strukturoidut keskustelut ja kartoitukset voivat tarjota siihen mahdollisuuden. Kun eri ammattilaisten osaaminen saadaan osaksi asiakkaiden arviointia ja päätöksentekoa, voidaan monialaisen yhteistyön keinoin tukea asiakasta kokonaisvaltaisemmin. 

Monialainen yhteistyö edellyttää verkostomaista toimintaa ja sen johtamista eri tasoilla, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja toiminnan integraation. Integraatio mahdollistuu yhteisen toimintakulttuurin ja rakenteen pohjalle.

Seminaarisarja tukee monialaisen yhteistyön suunnittelua

Pohjanmaan Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeessa eri ammattiryhmien välisen monialainen yhteistyö on vahvasti mukana kautta linjan: asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallien luomisessa, perhekeskuksen toiminnan suunnittelussa ja rakentamisessa, ennaltaehkäisevien pilottien toteutuksessa, kuten elintapaohjauksessa ja ikäihmisten kotikuntoutuksessa. Monialaisen yhteistyön teemoista järjestetään tulevan talven aikana seminaarisarja yhteistyössä vaasalaisten ammattikorkeakoulujen VAMK:n ja Novian kanssa. Hankkeen toive on, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen yhteensovittamisessa monialaisuus on uuden Hyvinvointialueen toiminnan kantava voima ja eri ammattiryhmät työntekijöineen voivat kokea työskentelevänsä organisaatiossa, jossa jokaisen ammatillinen osaaminen tulee hyödynnetyksi ja luonnolliseksi osaksi asiakkaan sujuvia palvelukokonaisuuksia.

---

Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa päätavoitteena on kehittää yhtenäisiä toimintamalleja Pohjanmaan hyvinvointialueen peruspalveluiden parantamiseksi. Hankeaika on 2021–2022.

10.11.2021 Projekt_Hankkeet