Pohjanmaan Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda perheille kohtaamispaikkoja. Perhekeskusten kohtaamispaikat toimivat fyysisinä kohtaamispaikkoina, jonne perheiden on helppo tulla tapaamaan muita perheitä ja lapsia, saamaan ohjausta ja neuvontaa tai osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Vaasassa on käynnistynyt perhekeskustoiminnan pilottihanke. Projektihenkilöstö selvittää mahdollisuuksia luoda myös muualle Pohjanmaalle perheiden kohtaamispaikkoja.

Perheiden olohuoneeseen on helppo tulla

Perhekeskuksen kohtaamispaikka toimii fyysisenä kohtaamispaikkana, jonne perheiden on helppo tulla tapaamaan muita perheitä ja lapsia, saamaan lapsen kasvuun liittyvää ohjausta ja neuvontaa tai osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja muuhun toimintaan, jota keskuksessa järjestetään.

Perhekeskustoiminnan yksi pilottihanke on Vaasan perhekeskus, jonka toiminta käynnistyi tammikuussa 2021. Kohtaamispaikka sijaitsee Vaasassa Tammikaivon lastenneuvolan yhteydessä. Paikalla on perhetyöntekijöitä ja muita perheiden parissa työskenteleviä ammattilaisia. Neuvola ja varhaiskasvatus tekevät perhekeskuksessa tiivistä yhteistyötä, jotta toiminta vastaisi perheiden tarpeita. Vaikka paikalla on ammattilaisia, toiminta painottuu vapaaseen yhdessäoloon ja leikkiin.

- Perhekeskukseen on helppo tulla ja sinne ovat tervetulleita kaikki perheet. Voisimmekin kutsua perhekeskusta perheiden olohuoneeksi. Jos perheellä on tarvetta tuelle, on apu lähellä, sanoo Sirpa Manninen, perhekeskuksen projektipäällikkö.

Perhekeskusten kohtaamispaikkojen tarkoituksena on, että vanhemmat saavat olla osallisena sen toiminnassa. Toisilta perheiltä saatu vertaistuki vahvistaa voimavaroja vanhemmuudessa. Jotta perhekeskus voisi toimia perheiden kokonaisvaltaisena tapaamispaikkana, siellä voisi olla toimintaa myös kouluikäisille lapsille ja nuorille. 

Iloa sekä ikäihmisille että nuorille

Hankehenkilöstöllä on visio eri sukupolvien välisestä kohtaamispaikasta.

- Yksinäisyys on suuri riski sille, että eristäytyy ja syrjäytyy yhteiskunnasta. Kokoamalla eri sukupolvet saman katon alle voisimme antaa iloa sekä ikäihmisille että nuoremmille sukupolville. Ennen kaikkea voisimme vahvistaa sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja vähentää yksinäisyyttä, sanoo Sirpa Manninen.

Ehdotus on otettu myönteisesti vastaan eri kohderyhmissä, muun muassa kuntien vanhusneuvosto on nähnyt toimintamallissa potentiaalia. Perhekeskus, jossa jaetaan tietoa siitä, miten ikäihmiset voivat itse edistää hyvinvointiaan ja jossa voi samalla tavata ihmisiä yli sukupolvien. Tämä voisi olla raikas uusi toimintatapa monialaiselle yhteistyölle.

Hankkeessa selvitetään parhaillaan kolmannen sektorin, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa mahdollisuuksia järjestää toimintaa sekä perheille että ikäihmisille saman katon alla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Perhekeskus on osa Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta, jonka päätavoitteena on kehittää yhtenäisiä toimintamalleja Pohjanmaan hyvinvointialueen peruspalveluiden parantamiseksi. Hankeaika on 2021–2022.

18.6.2021 Projekt_Hankkeet