FI.jpg

 

Tietojohtamisen tarkoitus on tietoa ja osaamista hyödyntäen tukea strategista ja operatiivista päätöksentekoa. Pohjanmaan hyvinvointialueelle on laadittu tietojohtamisen strategia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käytännön tietojohtamisen työn helpottamiseksi.

Luotettava tieto oikea-aikaisesti – tietojohtamisen avainsanat

 

Uusi Pohjanmaan hyvinvointialueen tietojohtamisen strategia perustuu siihen, että tiedon ja tilaston käyttö on käyttäjäystävällistä ja hyvänlaatuista. Tietojohtaja Pia Wik on yhdessä tietotekniikkayritys 2M-IT:n kanssa laatinut tiedon hallinnan johtamismallin. Tietojohtamisen strategian on hyväkysynyt tietojohtamisen ohjausryhmä, jossa hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen toimii puheenjohtajana ja strategiajohtaja Mats Brandt varapuheenjohtajana.

- Tietojohtamisen strategia vahvistaa käytettävissä olevan tiedon laatua ja tukee hyvinvointialueen tietojohtamisen kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pystymme entistä enemmän hyödyntämään tietoa eri päätösprosesseissa, kertoo tietojohtaja Pia Wik.

Strategiatyössä keskipisteenä on ollut Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisen tilanteen analysoiminen. Analyysin avulla voidaan optimoida toimiva kokonaisuus integroitua ja yhtenäistä tiedon käyttöä varten alueella.

Tietojohtaminen on osana Pohjanmaan hyvinvointialueen työkulttuuria

Tietojohtamisen strategian piiriin kuuluu koko Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö.

- Tietojohtamisen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien Pohjanmaan hyvinvointialueen toimijoiden apua. Hyvän tietolaadun perusta on oikean tiedon rekisteröiminen operatiivisessa toiminnassa. Näin ollen saadaan luotettava ja käyttäjäystävällinen tilasto, joka tukee organisaation kehittämistä, kertoo Pia Wik.

Tilasto ja tekoäly tukevat terveyttä edistävää työtä

Syksyn 2021 aikana alkaa Rakenneuudistushankeen loppukiri. Nyt laaditaan tietosuunnitelma, jonka avulla tietojohtamisen strategia jaetaan koko alueelle. Sen lisäksi järjestetään tietojohtamisen johtamismallin koulutus Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstölle.

Kun tietojohtaminen on tehokas ja kun sitä käytetään optimaalisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, voidaan pienentää kustannukset ja lyhentää odotusajat. Tilaston ja teknisten ratkaisujen käytön, kuten tekoälyn, analysoinnin kautta voidaan ennakoida kaavat, jotka auttavat meitä terveyttä edistävässä työssä.

Mitä on tietojohtaminen? Lue lisää tästä: Tietojohtaminen pähkinänkuoressa

---

Tietojohtaminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kehittämisprojektia Pohjanmaan rakenneuudistus. Projektin puitteissa kehitetään tietojohtamista sekä sähköisiä palveluita ja ratkaisuja tulevalle Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Hankeaika kestää vuoden 2021 loppuun.

 

14.9.2021 Projekt_Hankkeet