Uoma on selainpohjainen potilassiirtojärjestelmä, jonka avulla potilassiirtoon liittyvä tieto saadaan välitettyä nopeasti ja luotettavasti eri osapuolten välillä. Potilassiirtojärjestelmä sujuvoittaa siirtoja vapauttaen samalla ammattilaisten aikaa varsinaiseen potilastyöhön.

Uoma edistää potilassiirron sujuvuutta

Vaasan keskussairaalan tutkimus- ja kehittämisyksikössä asiantuntijan ja hallinnon suunnittelijana työskentelevä Susanna Heinonen on koordinoinut Uoman käyttöönottoa Pohjanmaalla.

- Tämä on todella hyvä ja helppo ohjelma, kunhan pelisäännöt ovat kaikille selvät, joten oli lähdettävä liikkeelle potilassiirtojen prosessin kuvaamisesta, Susanna Heinonen

Uoma edistää sujuvaa potilassiirtoa esimerkiksi siten, että kaikki siirtoon osallistuvat ammattilaiset pystyvät kommunikoimaan chat-yhteyden avulla ja näin edestakaisia puhelinsoittoja ei tarvita. Tämä korvaa aikaisemmat suulliset siirtoraportit ja samalla tiedot kirjautuvat järjestelmään. Jokainen siirto rekisteröidään tarkistuslistaan, jolloin siirrosta tulee turvallisempi ja vähemmän virhealtis. Lisäksi sairaalan sisäisten ja ulkoisten siirtojen koordinointi selkeytyy reaaliaikaisten paikkatilannetietojen ansiosta.

Kohti koko alueen kattavaa käyttöä

Pohjanmaan alueella Uoma-potilassiirtojärjestelmän käyttöönotto on edennyt vaiheittain syksyllä 2021. Tällä hetkellä potilassiirtojärjestelmää käyttävät muun muassa monet Vaasan keskussairaalan yksiköt, esimerkiksi vuodeosastot ja päivystysosasto, Vaasan ja Närpiön vuodeosasto.

Tavoitteena on saada Uoma käyttöön koko Pohjanmaan hyvinvointialueella ensi vuonna. Tämä edistää yhdenmukaista toimintatapaa, potilasturvallisuutta, tarvepohjaista jatkohoitoa, hoitopaikkojen yhteiskäyttöä sekä säästää myös kustannuksia.

Ensi vuoden alussa järjestelmän koulutuksia järjestetään Pietarsaaren päivystyspoliklinikalle ja vuodeosastolle sekä myös Uusikaarlepyyn, Mustasaareen ja Kristiinankaupungin yksiköihin.

Visiona on saada Uoma-potilassiirtojärjestelmä integraatioitua myös esimerkiksi päivystyspoliklinikan toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että siirtopyyntöjä ei tarvitsisi siirtyä tekemään erilliselle alustalle, vaan pyynnöt näkyisivät jo nyt käytössä olevan järjestelmän etusivulla. Samoin integraatiota toivottaisiin huonevarausjärjestelmään, jolloin koordinoivat hoitajat näkisivät suoraan esimerkiksi Vaasan keskussairaalan sisäisen paikkatilanteen yhdellä silmäyksellä. 

- Loppupäätelmänä voidaan todeta, että tällainen sähköinen potilassiirtojärjestelmä sujuvoittaa ja nopeuttaa potilassiirtoja ja vapauttaa hoitajien aikaa hoitotyöhön. Logistiikkaratkaisun ohella Uoman tiedonvälityskanava on yksi tärkeimmistä työkaluista yksiköiden välille, koska meillä ei tällä hetkellä ole Pohjanmaan alueella yhteistä potilastietojärjestelmää käytössä, kertoo Susanna Heinonen.

Uoma-potilassiirtojärjestelmä on ohjelmistoyhtiö Unitary Healthcaren tuottama järjestelmä, jonka ovat suunnitelleet terveydenhuollon asiantuntijat.

--- 

Uoma-potilassiirtojärjestelmän käyttöönotto on yksi osa Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanketta. Hankkeessa kehitettään toimintamalleja hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiselle, tietojohtamista ja sähköisiä ratkaisuja, jotka tukevat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua. Hankeaika jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

8.12.2021 Projekt_Hankkeet