Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on sekä kuntien että tulevien hyvinvointialueiden tehtävä. On myös paljon muita toimijoita, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia. Onnistuneen HYTE-työn edellytyksinä ovat yhdyspintojen tunnistaminen ja sektoreita ylittävien yhteistyörakenteiden rakentaminen.

HYTE-koordinaattorin työssä verkostoituminen on keskiössä

Nina Herrgård aloitti vuodenvaihteessa työnsä HYTE-koordinaattorina Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeessa. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu osana Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua luoda rakenteita Pohjanmaan HYTE-työlle. Rakenteiden luomisen näkökulmasta on keskeistä luoda HYTE-yhteistyön sateenvarjona toimiva rakenne.

- Hankkeen toiminnan keskiössä on maakuntatason suunnittelu ja koordinointi sekä verkostojen toimintamallien rakentaminen. HYTE-työhön haluamme osallistaa alueen muut toimijat, eli kunnat, järjestöt, seurakunnat ja muut kolmannen sektorin toimijat, jotka tekevät paljon tärkeää työtä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kattavan verkoston toimintamallin rakentaminen on yksi HYTE-työn tavoitteita, kertoo Nina.

Hyvinvointialueen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Hallituksen esityksessä hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi tulevien hyvinvointialueiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on merkittävä:

  • Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.
  • Hyvinvointialueen on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet sekä nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.
  • Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan.

(Laki sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä: 7 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella).

 

Osana Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua suunnitellaan tätä tehtävää ja siihen liittyviä tavoitteita tukevaa rakennetta. Hankkeen HYTE-koordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen strategisen johdon kanssa – yhdessä mietitään tulevan hyvinvointialueen HYTE-työn rakenteita sekä yhdyspintojen tunnistamista ja sektoreita ylittävien yhteistyörakenteiden kehittämistä.

 

Mitä teemme hankkeessa?

Ensimmäinen askel Ninan työssä HYTE-koordinaattorina on ollut nykytilan kartoittaminen.

- Mitkä ovat alueemme toimijat, miten HYTE-työ on organisoitu kunnissa, mitkä ovat tämänhetkiset painopisteet? Näihin asioihin olen perehtynyt alkuvuodesta.

Myös muiden alueiden toimintamalleihin sekä kansallisiin linjauksiin tutustuminen on ollut tärkeä tehtävä.

- Hyvistä toimintamalleista kannattaa ottaa oppia, sen sijaan että pyörää keksitään uudestaan. Meillä on Pohjanmaalla hyvinvoiva väestö, mutta HYTE-työn koordinointia voimme vielä kehittää, toteaa Nina.

Keskeisten HYTE-indikaattoreiden löytäminen ja niiden seurannasta sopiminen on myös tärkeää, ja tämä työ tehdään yhteistyössä tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.

- Ennaltaehkäisevä työ on oleellista, koska se toimii ihmisten hyvinvoinnin perustana. Tällä kentällä on laaja joukko innostuneita ja kokeneita toimijoita ja ihmisiä ja olen iloinen, että olen päässyt mukaan rakentamaan tätä osaa Pohjanmaan hyvinvointialuetta, sanoo Nina.

 

Ninasta:

Nina toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorina Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeessa. Tässä muutama kysymys Ninalle:

  • Mikä motivoi sinua työssäsi? Terveydenhoitajana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lähellä sydäntäni. Toivon että tulevan hyvinvointialueen väestö voi hyvin ja että kaikille tarjotaan palvelua tasavertaisesti, joten jokaisen hyvinvointi vahvistuu.
  • Mitä teet vapaa-ajallasi? Vietän aikaa perheeni ja ystävieni kanssa. Pidän lähialueen retkeilystä ja myös matkoista eri puolille maalimaa. Harrastan potkunyrkkeilyä.
  • Kerro jotain, mitä muut eivät sinusta tiedä? Kevät ja kesä ovat lempivuodenaikojani. Rakastan merta, vuorenhuipulla istumista sekä kasvien istutusta omassa puutarhassani. Olen sukeltanut Egyptissä, vaeltanut Alpeissa, reppuretkeillyt Thaimaassa, ollut Eiffel-tornin huipulla ja asunut ulkomailla useamman kerran.
20.4.2021 Projekt_Hankkeet