Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämiseksi on tehty töitä vuosien ajan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Pohjanmaan kunnat ottivat tärkeän askeleen, kun ne päättivät yhdistää perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ja perustivat vapaaehtoisen kuntayhtymän, johon kuuluu 13 Pohjanmaan alueen kuntaa.

Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa yhdessä järjestävät Kristiinankaupungin, Kaskisten, Närpiön, Maalahden, Laihian, Vaasan, Mustasaaren, Vöyrin, Uudenkaarlepyyn, Pietarsaaren, Pedersören ja Luodon kunnat ja kaupungit. Korsnäsin kunta on mukana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä.

Miksi palveluiden yhdistäminen on tärkeää?

Tässä viisi syytä sille, miksi sosiaali- ja terveydenhuolto kannattaa yhdistää ja tehdä yhteistyössä usean kunnan kesken:

  • Asukkaat saavat palvelua yhdenvertaisesti koko alueella
  • Osaaminen ja ammattitaito jakautuvat koko alueelle
  • Palvelut ja palveluketjut ovat moniammatillisia ja sujuvia
  • Palveluiden laatu ja vaikuttavuus paranevat
  • Voimme hillitä kustannusten nousua

Miten yhdistyminen tapahtuu?

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa vuoden 2022 alussa. Vuosi 2021 on aikaa valmistelulle – sekä palveluiden, rakenteen että hallinnon. Suunnitelmat tehdään yhdessä henkilöstön, asukkaiden ja alueen kuntien kanssa. Kaikki ei ole valmista vuoden 2022 alussa vaan kehittäminen jatkuu toiminnan käynnistyttyä.

Palveluiden sisältöä, asiointikanavia ja ammattilaisten työkaluja suunnitellaan myös kehittämishankkeissa Pohjanmaan sote-rakenneuudistus ja Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus.

Toiminnallista yhdistymistä edistää yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, Aster Bothnia, joka otetaan käyttöön porrastetusti vuosien 2024–2025 aikana. 

12.4.2021 Projekt_Hankkeet