Terveiset Pohjanmaan Hyvinvointialueen Asiakas- ja resurssikeskuksen toimialalta. Uudet tuulet puhaltavat ja kulunut vuosi on suunniteltu ja luotu tämän uuden toimialan rakennetta ja sisältöä. Toimiala on valtakunnallisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen asiakaspalveluun liittyvä kokonaisuus, jossa kaikki toiminnot tähtäävät asiakkaiden palvelujen saatavuuden parantumiseen, sujuvaan asiointiin ja hyvään hoitoon.

Toimiala sisältää neljä laajaa tulosaluetta: Asiakas- ja palveluohjaus, Resurssinhallintayksikkö, Sihteeripalvelut sekä Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja asiantuntijoiden tulosalueen. Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen muiden toimialojen kanssa.

Uusia palvelumalleja asiointiasi helpottamaan

Asiakas- ja palveluohjauksen tulosalue muodostuu asiakaspalvelukeskuksesta, puhelinvaihde- ja palvelupistetoiminnoista sekä sektorikohtaisista tilannearviointitiimeistä. Asiakas- ja palveluohjauksen henkilöstö on usein asiakkaamme ensimmäinen kontakti. Puhelin on tärkeä työväline, mutta kehitämme koko ajan digitaalisia palveluita sekä asukkaiden että ammattilaisten käyttöön. Tavoitteemme on tehdä yhteydenotto, oman voinnin seuranta sekä hoidon ja palvelun kokonaisuus sujuvaksi ja paikasta riippumattomaksi.

Pohjanmaalla on juuri otettu käyttöön Vaasan ja Pietarsaaren alueilla Omaolon oirearviointeja -palvelu, jota kehitämme koko alueelle. Kehitämme myös etävastaanottoja ja suunnittelemme hyvinvointialueelle mobiilisovellusta. Pidämme myös huolta siitä, että nykyinen, kiitosta saanut toiminta jatkuu myös hyvinvointialueella. Esimerkiksi keskussairaalan palveluneuvojat ovat jatkossakin asiakasta vastassa sairaalan pääaulassa, ja ohjaavat oikeaan paikkaan.

Henkilökuntaa joustavasti sinne missä on suurin tarve

Resurssinhallintayksikkö välittää henkilökuntaa paikkaamaan hyvinvointialueen työyksiköiden erilaisia sijaistarpeita sekä kehittää alueellista rekrytointia yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Tavoite on, että työyksiköissä, joissa on suuri kuormitus, on riittävä määrä henkilökuntaa ja kuormitusvaihteluihin kyetään vastaamaan nopeasti. Resurssinhallintayksikön ammattilaiset ylläpitävät myös tilannetietoisuutta organisaation potilas- ja hoitohenkilöstön resurssimääristä sekä varmistavat, että asiakkaiden ja potilaiden kotiuttaminen tai siirtyminen yksiköstä toiseen tapahtuu mahdollisimman turvallisesti, sujuvasti ja oikein.

Sihteeripalvelut yhteen

Sihteeripalvelut sisältävät erilaisia sihteeritoimintoja, keskitetyn kirjoituskeskuksen toiminnan ja potilasasiakirjatekstien käännöstyöt. Sihteerityöhön liittyvät sijaisjärjestelyt ja rekrytoinnit hoidetaan tämän yksikön kautta. Sihteeripalvelujen tulosalue on keskeinen ja merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä. Sihteerien työpanos saa usein vähän näkyvyyttä, mutta on tunnettu tosiasia, että ilman sihteereitä emme sosiaali- ja terveydenhuollossa pärjää. Hyvin usein sihteeri onkin työyksikössä se henkilö, jolla on langat käsissään toimintojen koordinointiin liittyen.

Asiantuntijoita koko hyvinvointialueelle

Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja asiantuntijoiden tulosalue vastaa lääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten palvelujen sekä psykologi- ja fyysikkopalvelujen tuottamisesta väestölle. Nämä asiantuntijat sijaitsevat siis hallinnollisesti tällä tulosalueella, jotta palvelut ovat koko alueen käytössä. Pohjanmaan hyvinvointialue on myös opetusorganisaatio eli tulosalueella tehdään tiivistä opetusyhteistyötä mm. lääketieteellisten tiedekuntien kanssa. Olemmekin saaneet mm. lääketieteen opiskelijoilta hyviä arvosanoja erilaisissa opetukseen liittyvissä tyytyväisyyskyselyissä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Tiiviin ja kattavan opetusyhteistyön tarkoitus on helpottaa alueen rekrytointia ja turvata riittävä ammattilaisten määrä tulevaisuudessakin.

Näiden uusien vahvojen tulosalueiden myötä toimialan näkymät tulevaisuuteen ovat valoisia ja luottamus Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaan on suuri. Kokoamalla voimamme voimme tarjota asukkaille laadukkaita ja sujuvia lähipalveluita. Toivon kaikille, väestölle ja ammattilaisille, positiivista ja energistä tunnetta sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyvien suurten muutosten edessä. Muutos on aina mahdollisuus.

 

Satu Hautamäki, Toimialajohtaja, Asiakas- ja resurssikeskus

11.10.2021 Redaktion_Toimitus