Olemme lähestymässä vuodenvaihdetta, jolloin Pohjanmaan hyvinvointialue virallisesti aloittaa toimintansa.  Hyvinvointialueelle siirtyy kolmentoista sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation palvelut ja sen myötä noin 7 000 työntekijää, joista reilusti yli puolet on hoitotyön henkilöstöä.   Hoitotyön kenttä sisältää useita eri ammattiryhmiä, kuten sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä, ensihoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja ja lähihoitajia. Hoitotyön tekijöitä yhdistää se, että he työskentelevät lähellä asiakasta ja potilasta. Valmistelussa olemme vaiheessa, jossa yksiköt henkilöstöineen alkavat loksahtaa uuden organisaatiomallin mukaisille toimialoille. Samalla esimiesrakenteeseen tulee hieman muutoksia ja saamme uusia kollegoita.

Kehitämme asiakasta ajatellen, tulevaisuutta varten

Hoitotyön eri osa-alueilla tarvitaan erilaista erikoisosaamista. Hoitotyötä tehdään ennaltaehkäisyn, sairauksien torjunnan, kuntoutuksen, hoidon ja hoivan parissa monenlaisissa ympäristöissä - kotona, kouluissa, vastaanotoilla, hammashoitoloissa, palveluasumisen yksiköissä, sairaalan osastoilla ja poliklinikoilla.  Palveluita halutaan viedä yhä enemmän lähelle asiakasta ja potilasta, siksipä on tarve kehittää erilaisia sähköisiä, liikkuvia, etsiviä ja kotiin vietäviä menetelmiä.

Yhteisen organisaation avulla voimme paremmin kehittää myös yhteen sovitettuja palveluita. Eri ammattiryhmien välisen yhteistyön ja yhdessä sovittujen toimintamallien parantaminen sujuu paremmin, kun olemme saman katon alla.

Hoitotyöntekijöillä on paljon annettavaa moniammatilliseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Vaikka hoitotyön ydin asiakkaan ja potilaan kuntoutuksessa, hoidossa ja hoivassa ei juurikaan muutu uuden organisaation myötä, tuo muutos kuitenkin mahdollisuuksia uudenlaiseen verkostoitumiseen ja osaamisen kehittämiseen, mikä osaltaan edistää asiakkaan ja potilaan toimintakykyä, hoivaa ja hoitoa. Samalla on hyvä tarkastella työnjakoa eri ammattiryhmien välillä sekä hoitotyön asiantuntijuuksien rooleja tiimeissä. Laajavastuisen hoitotyön työnkuvaa on jo ansiokkaasti viety eteenpäin usealla sektorilla ja näiden toimintamallien hyödyntäminen koko hyvinvointialueelle on tärkeää. 

Meillä saat tehdä tärkeää työtä hyvässä ympäristössä ja kehittää osaamistasi

Hoitajapula on noussut viime aikoina valtakunnan uutisotsikoihin. Rekrytointihaasteet ovat tiettyjen ammattiryhmien kohdalla arkipäivää.  Haluamme että, hyvä työviihtyvyys, hyvä johtaminen ja mahdollisuudet kehittää ammattitaitoaan tekevät Hyvinvointialueesta houkuttelevan työpaikan. Yhdessä meillä on hyvä kehittää mahdollisuuksia kasvaa ammatissaan ja ammattiroolissaan – kollegoiden tukemana. Erilaiset urapolkumahdollisuudet, osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, täydennyskoulutus ja mentorointi tukevat työssä pysymisessä. Integroitujen palveluiden johtaminenkin tarvitsee uudenlaista osaamista.

Hei, kuinka voin auttaa? Työnteon sujuvuus on erittäin tärkeä osa työviihtyvyyttä. Päivittäisessä työssä on tärkeää, että työntekijällä on helposti käytettävissään ne välineet ja ohjeet, mitä hän työssään tarvitsee. Ohjeita päivitetään ja uusitaan yhdessä, syksyn aikana eri työryhmät valmistelevat tärkeimpiä ohjeita ja työ jatkuu vielä ensi vuonnakin, kaikki ei suinkaan ole valmista vuoden vaihteessa. Olemme kaikki uuden edessä ja tarvitsemme toisiamme ja toistemme tukea, yhdessä tekemistä.

Marjo Orava, johtajaylihoitaja

13.9.2021 Redaktion_Toimitus