Uskon, että moni meistä arvostaa sujuvaa, asiantuntevaa ja kunnioittavaa hoitoa ja palvelua sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana.  Hyvinvointialueella meillä on kaikki mahdollisuudet olla tämän toiveen täyttäjiä. Laadukkaat ja turvalliset palvelut on nostettu Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiseksi tavoitteeksi.  Tavoiteasetanta ei ole vaatimaton, sillä tavoitteena on turvallisuudessa Pohjoismainen huippu.

Muutosta tehtäessä on tärkeää, että kaikki olemme tietoisia siitä, mihin päämäärään olemme matkalla. Se, että henkilökunta pääsee mukaan vaikuttamaan uusien toimintatapojen suunnitteluun ja antamaan näkemyksensä, on laadukkaan ja turvallisen hoidon kannalta äärimmäisen tärkeää. Pohjanmaan hyvinvointialueella yhdenmukaistamme koko alueen laadunhallintaa ja laatutyöhön ja valvontaan erikoistuneet ammattilaiset tukevat yksikköjä työssä.

Laatujärjestelmä tärkeä asiakas- ja potilasturvallisuudelle

Organisaation on helpompi kehittää ja huolehtia asiakas- ja potilasturvallisuudesta järjestelmällisesti, kun laatujärjestelmässä prosessit on kuvattu ja oleelliset toimintaohjeet laadittu. Yhteisten ohjeiden avulla tiedämme mitä meiltä odotetaan ja meillä on selkä toimintaohjeet sille, miten toimme. Palveluja tuotettaessa turvallisuushavaintojen tekeminen ja palautteen antaminen ovat osa arkea niin henkilöstölle kuin asiakkaille ja heidän läheisilleen. Näistä havainnoista voimme aina oppia. Laadunhallintatyössä poikkeamat nähdään mahdollisuutena laadun kehittämiselle.

En voi olla painottamatta sitä, että henkilökunta ja oikeat työntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tärkein voimavara. Palveluja tuottaessamme olemme ylpeitä siitä, että asiakkaita auttaa ja palvelee ammattitaitoinen henkilöstö. Silloin kun työntekijät ovat sitoutuneita työpaikkaan ja heillä on hyvä olla, organisaation ei tarvitse kamppailla jatkuvan vaihtuvuuden kanssa, mikä kohentaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden luottamusta palveluntuottajaa kohtaan. Tämä heijastuu edelleen auttamisen kulttuuriin asiakaskohtaamisissa luoden myönteisen asiakaskokemuksen.

Osallisuutta sekä palveluissa että kehittämisessä

Osallisuus on nykypäivän trendisana, jonka jokainen mieltää tarkoittavan jotain positiivista.     Käytännössä se voi olla pieniä asioita, kunnioittavaa kohtaamista, asiakkaan elämänhistorian sekä henkilökohtaisten mieltymysten huomioimista. Tärkeää on myös riittävä tieto ja ymmärrys omasta hoidosta tai palvelusta, sen sisällöstä ja vaiheista.

Asiakkaiden ja läheisten osallistuessa palveluiden kehittämiseen yhdessä henkilöstön kanssa, tuotetaan laadukkaampia ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavia palveluita. Osallisuuden kokonaisuuteen kuuluu oleellisesti yhteistyö järjestöjen kanssa. Järjestöt ja yhdistykset edistävät edustamiensa asiakkaiden osallisuutta.

Asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia parannetaan hyvinvointialueella systemaattisesti. Tällä hetkellä laadimme osallisuussuunnitelmaa.

Laadukkaita palveluita koko Pohjanmaalle

Syntyvällä Pohjanmaan hyvinvointialueella on oiva mahdollisuus kehittyä tuottamalla osallistavalla työotteella laadukkaita ja asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja. Tähän tarvitsemme luottamusta tulevaan, itseemme ja omiin kykyihimme sekä yhdessä tekemisen mahdollisuuteen niin palveluntuottajan, asiakkaan, läheisten ja järjestöjen välisen vuorovaikutuksen avulla.

Tehdään hyvinvointialueesta yhdessä juuri sellainen, millaisessa toivoisimme läheistemme saavan hoitoa ja palveluita!

Mari Plukka, laatujohtaja

11.10.2021 Redaktion_Toimitus