Sairaalapalvelut käsitteenä ja toimialueena on meille kaikille uusi siirtyessämme Pohjanmaan hyvinvointialueeseen vuodenvaihteessa. Uuden toimialan tarkoitus on näyttää, että vanhakin koira voi oppia uusia temppuja.

Sairaalapalveluihin kuuluu kolme erillistä rakennuspalikkaa: akuuttisairaala, hoito-osastot sekä diagnostiikka ja tukipalvelut. Hyvinvointialueen yksi strateginen tavoite – ja jopa eräänlainen lupaus – on, että palveluja tarjotaan tarvitseville yhdenvertaisesti koko alueella. Valitettavasti en voi tätä aivan täysin allekirjoittaa oman toimialani suhteen, koska ulkoisista syistä johtuen esimerkiksi leikkaustoiminta, iso osa vaativammista toimenpiteistä ja tutkimuksista on joka tapauksessa keskitetty Vaasan keskussairaalan tiloihin. Lähipoliklinikkatoiminnan kautta voimme kuitenkin toimia niin, että tasavertaisuus tulee esiin potilaille tasavertaisen arvioinnin kautta. Tässä viimeisessä lauseessa esitin jo erään uuden tavan järjestää sairaanhoitoa Pohjanmaan Hyvinvointialueella.

Berliininmuuri pitää kaataa

Tarkoituksemme uudessa organisaatiossa on tarjota hyvää ja korkealuokkaista hoitoa. Sen lisäksi tahdomme myös repiä sen kuuluisan berliininmuurin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliltä.  Tätä ”entistä erikoissairaanhoitoa” annetaan hyvinvointialueella tulevaisuudessa samoissa tiloissa perusterveydenhuollon kanssa. Tämä vaatii onnistuakseen hyvin toimivaa yhteistyötä eri toimialojen välillä, tässä tapauksessa sairaalapalveluiden ja sosiaali- ja terveyskeskuksen kanssa. Juuri tätä kutsutaan integraatioksi. Potilaalle tai asiakkaalle integraatio näyttäytyy ainoastaan paremmalla paikallisella palveluntarjonnalla, lähellä kotia. Tarkoitus on myös lähitulevaisuudessa päästä suurempaan omavaraisuuteen ja katson, että nämä suuremmat puitteet antavat siihen hyvän lähtötilanteen. Meidän täytyy vain osata pelata korttimme oikein.

Mahdollisimman vähän päiviä ”väärässä sängyssä”

Uudessa organisaatiossa myös hoito-osastot kuuluvat samaan kokonaisuuteen, mikä edesauttaa potilaan / asiakkaan hoitamista oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja vieläpä oikealla tavalla. Sairaalahoitoa vaativa erikoissairaanhoito annetaan sen laadusta riippuen joko keskussairaalassa tai maakunnan hoito-osastoilla. Jatkohoito ja kuntoutus sen sijaan pyritään keskittämään yleislääketieteeseen tai kuntoutukseen suuntautuville osastoille. Tarkoitus on päästä eri työkalujen avulla tilanteeseen, missä minimoidaan potilaan päivät ”väärässä sängyssä”. Tämä riippumatta asuinkunnasta. Teemme koti- ja asumispalveluiden kanssa yhdessä töitä helposti hallittavien ja sujuvien palveluketjujen eteen niin, että pääsisimme kohti saumatonta ja helppoa siirtymistä kohti oikean tason hoitoa ja hoitopaikkaa. Koko tulevaisuuden toiminta vaatii dynaamista yhteistyötä eri toimialojen välillä ja tämä hyvinvointialuekonsepti on jo toimivilla hyvinvointialueilla saanut hyvää palautetta alueen asukkailta. Emmeköhän mekin tässä onnistu ja toivottavasti jopa paremmin kuin muut. Pyrimme asettamaan itsellemme riman tarpeeksi korkealle!

Onko järkevää jatkaa ”kuten aina ennekin”?

Diagnostiikka ja tukipalvelut pitää sisällään kuvantamisyksikön lisäksi eri toiminnalliset tutkimukset ja tärkeän välinehuollon. Nämä toimivat toistaiseksi melko ennallaan, mutta totta kai jatkossa on tärkeää ottaa huomioon välimatkan lisäksi myös toiminnan järkevyys niin taloudellisesti kuin saatavuuden kannalta. Pitää myös miettiä onko ylipäänsä järkevää toteuttaa kaikkia palveluita ”kuten aina ennenkin”. Sädetutkimuksien tarvetta ja paikallista olemassaoloa tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa arvioimaan uudelleen. Tämän palvelun sijasta voitaisiin lisätä esimerkiksi ei-säteellisten (esimerkiksi ultraääni) tutkimusten tuomista lähemmäksi potilasta / asiakasta. Näitä ja muita mietteitä tulemme arvioimaan lähivuosina, joten aivan heti ei tällaista tule tapahtumaan.

Teemme parhaamme, että aloitus olisi kivuton

Olen ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa tätä uutta ja suurta muutosta nyt puolisen vuotta ja olen tyytyväinen siihen ilmapiiriin mikä meidän ”työmuurahaisten” joukossa vallitsee. Pyrimme olemaan organisaationa mahdollisimman joustava, joten se mikä nyt lyödään lukkoon voi jo lähitulevaisuudessa muuttua, jos huomaamme, että sen tekeminen on järkevämpää jollain toisella tavalla. Roomaakaan ei rakennettu päivässä eikä kaikki ei ole valmista 1.1.2022, mutta teemme parhaamme meidän kaikkien hyvinvointialuelaisten eteen, että startti olisi mahdollisimman kivuton ”kun aika on”.

Christian Palmberg, toimialajohtaja, sairaalapalvelut

31.8.2021 Redaktion_Toimitus