Pohjanmaan hyvinvointialue yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Pohjanmaalla vuoden 2022 alussa. Alueen yhteisestä tahdosta käynnistetty muutos täydentyy valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen myötä 2023, kun myös pelastustoimi ja erityishuoltopalvelut yhdistyvät hyvinvointialueeseen. Muutoksilla on tarkoitus varmistaa palveluiden laatu, saatavuus ja mahdollisuus kehittyä myös tulevaisuudessa.

Pohjanmaan hyvinvointialue on läsnä ihmisten arjessa lisäämässä hyvinvointia kaikissa elämäntilanteissa. Sujuvien, laadukkaiden palveluiden ja yhteistyön onnistuminen edellyttää toimivaa viestintää.

Kuluneen vuoden aikana olemme valmistelleet perustaa hyvinvointialueen viestinnälle muun muassa suunnittelemalla hyvinvointialueen brändi-ilmeen, viestintästrategian sekä rakentamalla yhteisiä viestintäalustoja: verkkopalvelun, intranetin sekä sosiaalisen median kanavia.

Hyvinvointialueen ilme on lupaus hyvästä palvelusta

Olet jo varmaankin nähnyt hyvinvointialueen logon, kaksi toisensa kohtaavaa ihmistä, jotka muodostavat myös hymyilevät kasvot? Kaikkien tulevien palveluidemme yhteinen brändi-ilme, johon myös logomme kuuluu, otettiin käyttöön syksyllä valmistelun viestinnässä. Osaksi palveluidemme viestintää se tulee 1.1.2022 alkaen.

Logo kuvaa hyvin ”Hei, kuinka voin auttaa?” -palveluasennettamme. Yhteinen tavoitteemme on, että logomme näkeminen ja tunnistettava visuaalinen ilmeemme herättäisi asiakkaissamme mielikuvan luotettavista, turvallisista ja helposti lähestyttävistä palveluista.  Toivon, että hyvinvointialueen henkilöstö ottaa yhteisen, uuden ilmeemme omakseen koko alueella ja kaikissa palveluissa.

Vaikuttava viestintä tuo palvelut lähelle

Viestintä on osa onnistunutta ja hyvää palvelua. Olemme onnistuneet palveluiden viestinnässä, kun asiakas löytää helposti oikean palvelun piiriin ja kokee asioinnin kanssamme helpoksi. Asiakkaalla on turvallinen olo palvelussa ja hoidossa, kun hänellä on riittävästi tietoa ja toimiva vuorovaikutus henkilöstön kanssa. Onnistunut viestintä rakentaa hyvää mainettamme ja vahvistaa luottamusta meitä kohtaan.

Edistämme viestinnällä Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian toteutusta ja tavoitteiden saavuttamista. Ensimmäisten toimintavuosiemme aikana keskitymme viestinnässä neljään pääteemaan.

  1. Olemme läsnä arjessa ja tuemme hyvinvointiasi
  2. Kehitämme toimintaamme asiakasta ajatellen ja tulevaisuutta varten
  3. Olemme asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisen edelläkävijä
  4. Meillä saat tehdä tärkeää työtä hyvässä ympäristössä ja kehittää osaamistasi.

Näiden teemojen ympärillä sekä viestimme että kehittämme yhteisiä viestintäkanaviamme ja viestintäkulttuuriamme.

Verkkopalvelu on palvelutiedon kotipesä

Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkopalvelu pohjanmaanhyvinvointi.fi on tulevan palveluviestintämme tärkein kanava, osa ydintoimintaamme. Sen valmisteluun on vuoden aikana osallistunut oman työnsä ohessa joukko hyvinvointialueen ammattilaisia. Työtä on tehty paljon ja kehittäminen jatkuu myös tulevina vuosina. Sisällöt päivittyvät myös sitä mukaa, kun palveluita kehitetään.

Uusi verkkopalvelu on rakennettu asiakkaan näkökulmasta, palvelut edellä. Sama palvelu kuvataan kerran – yhdenvertaisesti koko alueen asukkaille. Vaikka kaikkia palveluita ei vielä olisikaan saatavilla koko alueella, on tämä tavoite kiintopisteenä verkkopalveluissa.

Räätälöi oma intrasi

Verkkopalveluiden lisäksi yksi suurimmista ponnistuksista viestinnän valmistelussa on ollut intranetin suunnittelu. Kun hyvinvointialueen toiminta alkaa, on henkilöstöllä käytettävissään vielä vanhat intranetit, mutta yhteistä intranetiä rakennetaan ja kehitetään lujaa vauhtia. Intranetissä kaikki tieto on avointa kaikille käyttäjille. Käyttäjänä voit räätälöidä omaa sisältöäsi omalla sivullasi, johon voit kiinnittää itsellesi tärkeimpiä sisältöjä helposti löydettävään paikkaan.

Tulevaisuudessa yksi intranetin lippulaivoista tulee olemaan myös ohjepankki, johon kerätään kaikki sisäiset ohjeet, asiakas- ja potilasohjeet sekä hoito- ja palveluohjeet helposti haettavaan muotoon.

Sosiaalisen median merkitys kasvaa

Hyvinvointialueen strateginen tavoite on olla läsnä arjessa. Missä tämä arki on? Monelle se on sosiaalisessa mediassa. Aktiivisella ja hyvin suunnitellulla läsnäololla ja vuorovaikutuksella sosiaalisessa mediassa hyvinvointialue voi todella olla läsnä suurelle osalle asiakkaitamme. Tärkeää on – kuten kaikessa viestinnässä – ajatella kohderyhmää ja olla aktiivinen. Olemme jo avanneet Pohjanmaan hyvinvointialueen tilit Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja LinkedIn:ssä. Pääkanavien lisäksi joillain yksiköillä ja palveluilla on omia tilejä, jotka täydentävät palveluviestintäämme.

Hyvinvointialueen viestintäyksikössä työskentelee viestintäsuunnittelijoita, joilla on pitkä ja monipuolinen työkokemus ja joiden ammattitaito ja osaaminen ovat koko hyvinvointialueen käytössä. Haluamme olla rakentamassa uutta kansanne ja kokeilla yhdessä, mikä toimii. Olemme avoimia ideoille ja haluamme tukea palveluita omalla asiantuntemuksellamme. Yhteistyöllä rakennamme toimivan viestinnän, joka tukee palveluiden onnistumista, lisää läsnäoloa arjessa ja rakentaa hyvinvoivaa Pohjanmaata.  

 

Petra Fager, viestintäjohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

12.12.2021 Redaktion_Toimitus