Psykososiaalisten palveluiden toimiala kattaa koko mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden lapsista ikäihmisiin. Toimialaan kuuluu koko palvelukokonaisuus erikoissairaanhoidosta kotiin annettavaan tukipalveluun. Toimialalla yhdistyvät sekä asiakkaan hoitoon liittyvät asiat, että sosiaalityön tuki ja tukitoimet. Tavoitteena on luoda saumaton, laadukas ja asiakkaan tarpeisiin nopeasti vastaava palveluketju koko hyvinvointikuntayhtymän alueelle pohjoisesta etelään. Tämä on kova tavoite, mutta edellytykset sen saavuttamiseen ovat olemassa, kun voimme nyt hyödyntää toistemme osaamista ja hyväksi koettuja toimintatapoja ns. saman katon alla. Jotta saamme tämän laajan kokonaisuuden toimimaan, on meidän oltava maltillisia, mutta samaan aikaan innokkaita ja valmiita kehittämään toimintaamme laajasti hyvässä yhteistyössä kaikkien ammattiryhmien ja toimintayksiköiden kesken.  

Apu lähellä asiakasta

Asiakkaan näkökulmasta 1.1.2022 mikään ei muutu merkittävästi. Palvelut tuotetaan edelleen samassa toimintayksikössä lähellä asiakasta ja hänen kotiaan. Meille on jatkossakin tärkeää, että asiakkaan hoito tapahtuisi mahdollisimman lähellä hänen kotiaan, omaisiaan ja arjen tukiverkostoa. Tarkoituksemme on hyödyntää muun muassa etäpalveluja mahdollisimman laajasti niin, että esimerkiksi lääkärin konsultaatio onnistuisi omalla paikkakunnalla. Erikoissairaanhoidon interventio saattaa joskus olla tarpeen, mutta pyrkimyksenä on pitää ne mahdollisimman lyhyinä riippuen hoidon tarpeesta. Ennaltaehkäisevä työ ja sen jatkaminen on myös tärkeää. Asiakkaan hoitoprosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen on myös yksi selkeä tavoite tulevalle vuodelle. Lähtökohtaisesti on tärkeä tietää jo tässä vaiheessa, että palvelun jatkuminen saman tutun terapeutin tai palvelukokonaisuuden kanssa jatkuu. Yhteistyö sote-keskuksen ja muiden toimijoiden kanssa nähdään tärkeänä, koska psykososiaalista apua tarvitsevat asiakkaat käyttävät laajasti koko palveluverkostoamme. Rajapinnat pitää saada toimimaan.

Toimiva työyhteisö ja kehittyminen valttikortiksemme

Ammattitaitoinen henkilöstö on tärkein voimavaramme. Heidän tukeminen ja ajan tasalla pitäminen tässä merkittävässä muutoksessa on haaste, mutta onnistuessaan se luo merkittäviä mahdollisuuksia sekä kehittää osaamistaan että kehittää toimintayksikön toimintaa. Henkilöstön kouluttaminen on tärkeää ja valtakunnallisesti haastavan hoitajatilanteen takia on tärkeää, että luomme edellytykset tehdä töitä hyvässä työyhteisössä ja hyvän työnantajan alaisuudessa. Haluamme luoda toimivan kokonaisuuden, joka voi olla valttimme kiristyvässä rekrytointitilanteissa koskien kaikkia palvelualueen ammattiryhmiä.

Valmistelutyö on meneillään ja kaikki ei ole valmista heti ensi vuoden alussa, mutta voin henkilökohtaisesti todeta, että odotan innolla tulevaa ja ensi vuotta, kun pääsemme toden teolla tekemään töitä moniammatillisesti ja kuntarajat ylittäen yhdessä alueemme mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden eteen.

 

Kosti Hyvärinen, toimialajohtaja, psykososiaaliset palvelut

8.11.2021 aptj