Koti- ja asumispalvelut on yksi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän kuudesta toimialasta.Koti- ja asumispalveluiden toimiala koostuu noin sadasta yksiköstä, jotka tarjoavat hoitoa ja palveluita yksilön tarpeen mukaan. Hoitoa ja palveluita voidaan tarjota muun muassa omassa
kodissa annettavien palveluiden tai asumispalveluiden muodossa. Demografisen muutoksen myötä, jossa ikääntyvien määrä lisääntyy, nähdään kasvava hoito- ja palvelutarve sekä omassa kodissa että
eri ikäihmisten asumispalveluissa. Koti- ja asumispalveluiden toimialalla pyritään varmistamaan ja tukemaan turvallista asumisympäristöä, paikasta riippumatta.

Omaan kotiin annettavat palvelut

Yhä useammalla ikäihmisellä on suurempia vaatimuksia omassa kodissa annettavan hoidon ja palvelun kehityksen suhteen. Sen lisäksi palveluita tulee tarjota tasa-arvoisesti kaikille asukkaille, sekä ikäihmisille, lastenperheille että aikuisille ja vammaisille. Palveluiden on tuettava turvallista asumista niin pitkään kuin mahdollista kotihoidon, integroidun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon turvin.

Kotihoito tarkoittaa, että tarjotaan edistäviä, ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluita helpottamaan kotona asumista. Omassa kodissa asumista edistäviä palveluita ovat esimerkiksi omaishoito tai tukipalvelut, kuten ateriapalvelut, kylpy- ja saunapalvelut, kuljetuspalvelu, turvapuhelin tai muut kokonaisuutta tukevat digitaaliset palvelut. Palvelut ovat saatavilla päiväaikaan, ilta-aikaan ja jossain määrin myös yöaikaan. Omassa kodissa annettavat palvelut muodostetaan aina yksilön omien tarpeiden ja haasteiden mukaan. Kotihoidossa tarjotaan sen lisäksi tuettua palveluasumista tai senioriasumista, joissa hoito ja palvelut ovat saatavilla kotihoidon henkilöstön kautta.

Hyvinvointialue pyrkii kehittämään palveluita niin, että yksilö voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tukevia palveluita ovat ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen, hyvinvointiteknologia sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.


Asumispalvelut

Kun turvallista ja toimivaa arkea ei enää pystytä turvaamaan muun hoidon ja omassa kodissa annettavien palveluiden kautta, on vaihtoehtona eri asumispalvelumuodot. Yhteistä eri asumispalvelumuodoille on turvallinen ja kodinomainen asumisympäristö eri tarpeita omaaville
ihmisille. Asumisvaihtoehdot perustuvat aktivoivaan ja kuntoutettavaan työmenetelmään, itsenäisyyden ja itsemääräämisen edistämiseen sekä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisnäkemykseen. Hoitoa ja palveluita suunnitellaan yhdessä asuvan, omaisten ja ammattilaisten kanssa. Asumispalveluita tarjotaan ympärivuorokauden hoitoa tarjoavan tehostetun palveluasumisen, päivä- ja ilta-aikaan hoitoa ja palveluita tarjoilevan palveluasumisen, ryhmä- ja tukiasumisen sekä oman kodin tukiasumisen muodossa. Asumispalvelut tuotetaan pääsääntöisesti
omana toimintana, mutta tarjotaan myös yhteistyössä ulkoisten toimijoiden kanssa.Koti- ja asumispalvelujen toimialajohtajana tavoitteeni on laadukas hoito ja laadukkaat palvelut, jotka ovat tehokkaita yksilön terveydelle ja hyvinvoinnille elämän eri vaiheissa. Ennaltaehkäisevä ja edistävä toiminta, sekä tehokkaat ja integroidut palvelut ja hoito ovat osa toimintaa, jota haluan olla mukana kehittämässä Pohjanmaan hyvinvointialueella.


Ota herkästi yhteyttä, mikäli teillä on kysyttävää tai hyviä ideoita.
Kuinka voin auttaa?


Tony Pellfolk, Koti- ja asumispalvelujen toimialajohtaja

10.5.2021 Projekt_Hankkeet