Vuonna 2022 lähes kaikki Pohjanmaan julkinen terveydenhuolto kuuluu yhteen organisaatioon. Nyt teemme töitä toteuttaaksemme sen sisällön, jota muutoksella tavoittelemme; organisaation, jossa sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tekevät yhdessä töitä asukkaidemme parhaaksi.

Parhaillaan rekrytoimme lähes sataa tulevaa päällikköä ja asiantuntijaa. Se kuulostaa paljolta, mutta koko siirtyvän henkilöstön kokoa ja tehtävien moninaisuutta ajatellen se ei ole niin paljon. Tämän, käynnissä olevan rekrytointikierroksen jälkeen saavat useimmat tietää, missä tehtävissä työskentelevät ensi vuonna. Suurimmalle osalle henkilöstöä muutos ei ole suuri.

Palvelua tarpeen mukaan

Myös ensi vuonna kotihoidon, asumisyksiköiden ja osastojen asiakkaat ja potilaat saavat hoidon ja palvelut, neuvolat rokottavat kuten ennenkin, haavat ommellaan, asiakkaat tarvitsevat ohjausta, myönnetyistä palveluista tehdään päätöksiä. Haluamme, että eron huomaa niissä mahdollisuuksissa, joita on silloin, kun tilanne ei ole niin yksinkertainen.

Jos asiakkaan tulee päästä sairaalaan, kun neuvolassa huomataan, etteivät vanhemmat jaksa, jos haava onkin alkuun luultua hankalampi, kun oma osaaminen ohjauksessa ei riitä tai kun ei tiedä miten voi tarjota tarvittua palvelua. Silloin meillä pitää olla järjestelmä, kutsumme sitä prosesseiksi, sille, miten asiassa edetään. Ne, jotka tarvitsevat vaativampaa palvelua, saavat sitä sujuvasti. Mutta myös toisin päin; jos tarve vähenee, tulee löytyä joku, joka ottaa vastaan. Jos on epäselvää, ollaanko oikealla tiellä, on yksinkertaista kysyä itseltään: ”mikä on parasta ihmiselle?”.

Läsnäoloa arjessa

Strategiamme iskulause on ”Hei, kuinka voin auttaa?”. Se kertoo paljon siitä, miten työskentelemme. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on läsnäolo arjessa. Se sisältää sen, että suuren osan palveluista tulee löytyä läheltä. Se tarkoittaa sekä fyysisiä paikkoja että digitaalisia palveluita, jotka ovat saatavilla kotona.

Työstämme parhaillaan organisaatiomallia. Malli ja johtamisjärjestelmä ovat meille kaikille uusia. Voi olla pelottavaa nähdä toiminta jaettuna laatikoihin, etenkin jos uusi laatikko ei muistuta sitä, mihin on tottunut. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että organisaatiomalli on olemassa siksi, että voimme jakaa budjettivarat ja seurata toimintaa.

Se ei saa koskaan estää meitä tekemästä yhteistyötä ja tekemästä sitä, mikä on parasta ihmiselle.

 

Pia-Maria Sjöström, sektorijohtaja, lapset, nuoret ja perheet

13.4.2021 Redaktion_Toimitus