Pohjanmaan Tulevaisuuden Sote-keskushankkeen kolme päätavoitetta on luoda palveluohjauksen ja perhekeskuksen toimintamalleja sekä pilotoida mallia nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi 2021-2022. Tätä työtä johtaa hankejohtaja Pia Vähäkangas yhdessä projektipäälliköiden Sirpa Mannisen ja Johanna Björkmanin kanssa.

Hankejohtajana Pialla on kokonaisvastuu hankkeesta, kun taas Sirpa ja Johanna vastaavat eri osa-alueista - perhekeskuksesta ja palveluohjauksesta. Osa-alueiden projektityöntekijät ja hankkeen työnyrkki muodostavat yhdessä hanketiimin. Tärkeä edellytys hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja onnistuneelle kehittämistyölle on tiivis yhteistyö hyvinvointikuntayhtymän valmistelun sekä eri toimijoiden kanssa kuten: kuntien, kolmannen sektorin, sidosryhmien ja muiden hankkeiden kanssa.   

Yhteinen perhekeskustoimintamalli turvaa sen, että lapset ja vanhemmat saavat tarpeidensa mukaista palvelua koordinoidusti. Sähköisen perhekeskuksen avulla yhteydenotto toteutuu helposti ja nopeasti. Varhaisen tuen ja hoidon avulla vähennetään ongelmien vaikeutumista ja korjaavien palvelujen tarvetta. Hankkeessa olemme mukana myös valtakunnallisessa perhekeskusverkostossa, joka tukee maakunnallista työskentelyä. 

Palveluohjauksen toimintamallissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat integroitu. Palveluohjaus perustuu asiakaslähtöiseen toimintaan, jonka avulla varmistetaan, että asiakkaat saavat tarpeitaan vastaavat palvelut. Sähköisten palvelujen ansiosta palvelut ovat asiakkaille helposti saatavilla. Palveluohjauksen toimintamalli turvaa sen, että asiakkaalle riittää yksi yhteydenotto ja sen, että hänen palvelutarpeensa selvitetään tarvittaessa moniammatillisesti. 

Pia on työskennellyt aikaisemmin mm. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston johtajana, Pohjanmaan alueella hyvinvointikuntayhtymän valmistelijana ja STM rahoittamana ikäihmiset ja omaishoidon muutosagenttina. Pia on koulutukseltaan terveystieteen tohtori. Väitöskirjatyö kohdentuu ikäihmisten kuntoutukseen pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä kuntoutumista edistävän toiminnan johtamiseen.

Sirpa on koulutukseltaan terveydenhoitaja ja hallintotieteiden maisteri. Takana on pitkä työkokemus Vaasan kaupungin terveyspalveluissa, jossa hän on työskennellyt kouluterveydenhuollossa sekä neuvolassa, osastonhoitajana terveysasemalla ja muutaman vuoden kehittämissuunnittelijana.

Johanna on koulutukseltaan sosionomi ja opiskelee tällä hetkellä sosiaalitieteiden maisteriksi. Hänen taustansa on sosiaalialalla, jossa hän on työskennellyt eri tehtävissä. Viimeiset vuodet hän on työskennellyt vanhushuollossa, vanhushuollon johtajana Korsnäsin kunnassa ja sen jälkeen kotipalveluohjaajana Vaasan kaupungilla. Erilaiset kehittämistyön tehtävät kiinnostavat häntä. Hänen mielestään osallistuminen uudenlaisten palvelukokonaisuuksien rakentamiseen on hyvin inspiroivaa.

19.5.2021 Projekt_Hankkeet