Omaolo-palvelu otetaan syyskuun alussa käyttöön Pohjanmaalla, aluksi Vaasassa ja Pietarsaaressa. Omaolo on sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiointikanava, joka helpottaa asiakkaan omahoitoa ja oirearviointia. Hoitohenkilöstö pystyy palvelun avulla antamaan asiakkaalle tilanteeseen sopivan suosituksen oireiden hoitamiseen.

Yhteydenotto hoitohenkilöstölle kellon ympäri

Omaolossa on kaiken kaikkiaan 16 erilaista oirearviota, joista kolme otetaan käyttöön Pohjanmaalla. Nämä kolme oirearviota, jotka tulevat alueellamme saataville, ovat alaselkäkipu tai -vamma, virtsatietulehdus ja ripuli. Asiakas saa suoraan yhteyden hoitohenkilöstöön, joka voi puolestaan kommentoida oireita. Omaolossa voi tehdä kaikki 16 oirearviota, mutta aluksi vain näissä kolmessa toteutuu asiakkaan ja hoitohenkilöstön välinen yhteydenpito. Palvelu on saatavilla ympäri vuorokauden, ja hoitohenkilöstöön saa yhteyden 24/7.  Palvelu reagoi siihen, jos asiakkaan vastaukset viittaavat kiireelliseen tapaukseen, ja se ohjaa silloin asiakkaan ottamaan yhteyttä suoraan päivystykseen tai hätätapauksessa hätäkeskukseen.

- Pyrimme laajentamaan Omaolo-palveluita lähitulevaisuudessa. Toivomme, että käyttäjä kokee palvelun sujuvana riippumatta siitä, käyttääkö palvelua asiakas vai henkilöstömme. Syksyn aikana tarkistetaan, miten palvelu toimii käytännössä Pohjanmaan hyvinvointialueella, kertoo Sofi Nyman, Omaolon projektipäällikkö.

Niille, jotka käyttävät palvelua työssään, toisin sanoen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, tarjotaan koulutusta Omaolon käytöstä. Koulutusta koskevat langat pitää käsissään Pohjanmaan Omaolo-projektityöryhmä. Sote-henkilöstön kouluttamisesta Omaolon käyttämiseen huolehtivat Vaasassa Jessica Småfisk ja Mari Montin.

- Koulutuksessa ammattilaiset saavat kokeilla digipalvelun käyttämistä. Koulutus tapahtuu testiympäristössä, jonka DigiFinland järjestää. Toimintatapa antaa hyvät edellytykset, jotta voimme yhdessä sote-henkilöstön kanssa kehittää digipalvelua tarkoituksenmukaiseksi työkaluksi, joka vastaa sekä asiakkaiden että ammattilaisten tarpeisiin, sanoo Jessica Småfisk, Omaolon pääkäyttäjä Vaasassa.

Sekä henkilöstö että asiakkaat voittavat

Omaolon odotetaan säästävän sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja, esimerkiksi niin, että henkilöstö saa tietoonsa asiakkaan tekemän oirearvion, joka toimii hoidon tarpeen arvioinnin pohjana. Myös kirjaaminen sujuvoituu, kun oirearvio voidaan koostaa tekstiksi tai tallettaa se kokonaisuudessaan potilasasiakirjoihin. Asiakas välttää asioiden toistamisen, kun hänen tarvitsee ainoastaan kerran vastata oireita koskeviin kysymyksiin. Mahdolliset lisäkysymykset tehdään Omaolon ilmoitustoiminnolla, kuten myös ohjeiden antaminen asiakkaalle. Digipalvelun odotetaan siis vähentävän toistojen määrää sekä asiakkaan että ammattilaisten osalta.

Positiivinen vastaanotto sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä 

Sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö näkee Omaolon käyttämisessä Pohjanmaalla potentiaalia. Toivomuksena on, että se säästäisi ajan oloon työresursseja ja parantaisi suoraa yhteydenpitoa asiakkaisiin.

- Sote-henkilöstö on odottanut tätä! Asiakkaat ovat jo omaehtoisesti täyttäneet Omaolon oirearvioita tehdäkseen ensimmäisen arvion oireista ennen kuin ottavat yhteyttä sote-henkilöstöön, esimerkiksi koronaoireista on tehty paljon oirearvioita. Odotamme innolla palvelun kehittymistä niin, että saamme jatkossa olla Omaolon avulla yhteydessä asiakkaisiin Pohjanmaalla,sanoo Erja Lahti, Omaolon pääkäyttäjä Pietarsaaren seudulla.

Sote-henkilöstö voi mielellään informoida asiakkaita, että digipalvelu on käytössä syksystä lähtien. Omaolon koulutustilaisuudesta ilmoitetaan asianosaisille.  

Lue lisää: Omaolo

---

Omaolo on osa Pohjanmaan rakenneuudistushanketta. Hankkeella tuetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua ja kehitetään tietojohtamista sekä digitaalisia palveluita ja ratkaisuja. Hankeaika kestää vuoden 2021 loppuun. 

15.9.2021 Redaktion_Toimitus