Omaolo on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Yhteisen sähköisen palvelun myötä voimme uudistamme ja yhtenäistämme palveluitamme Pohjanmaan asukkaille.

Omaolo – Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointikanava

Omaolo on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee asukkaiden oma- ja itsehoitoa. Omaolo tarjoaa sähköisiä oirekyselyjä, palveluarvioita, hyvinvointivalmennuksia, hyvinvointi- ja terveystarkastuksen sekä määräaikaistarkastusten esitietolomakkeita. Omaolossa asiakas voi ajasta ja paikasta riippumatta arvioida terveyttään sekä palvelun tarvettaan. Asiakkaan antamien tietojen perusteella Omaolo antaa hänelle toimintasuosituksia ja hoito-ohjeita. Ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin.

Omaolo-palvelu on kansallinen ja tavoittaa jo noin 4 miljoonaa suomalaista. Palvelun kehittämisestä ja levittämisestä kansallisesti vastaa DigiFinland Oy.

Toimintatapojen ja prosessien yhtenäistäminen sähköisten palvelujen avulla

Sote-rakenneuudistushankkeen yhtenä tavoitteena on edistää teknologian hyödyntämistä alueen palvelutuotannossa ja sen kautta yhtenäistää toimintatapoja ja palvelutuotantotapaa.

- Digitalisaation avulla voimme luoda monipuolisia, ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita sekä sujuvoittaa sekä asiakas- että henkilöstöprosesseja Pohjanmaalla, sanoo Omaolon projektipäällikkö Sofi Nyman.

Yhteisen digitaalisen välineen käyttö mahdollistaa ja ohjaa toimintapajoja yhtenäisiksi sekä mahdollistaa yhtenäisen tavan kerätä tietoa.

- Tällä hetkellä toimintatavat vaihtelevat alueellamme. Omaolon käyttöönotto tukee palveluohjauksen toimintamallin ja prosessin alueellista yhtenäistämistä, sanoo Sofi. Samalla palvelu helpottaa myös asiakkaan yhteydenottoa ammattilaiseen, kun sille on tarvetta sekä tukee omahoitoa ja itseasiointia.

Mitä teemme hankkeessa?

Pohjanmaalla Omaolo otetaan käyttöön porrastetusti.

- Hankkeen aikana kunnat toimivat palvelujen tuottajina ja Omaolon käyttöönotto on tehtävä organisaatiokohtaisesti. Aikataulua ajatelleen on päätetty, että aloitamme Vaasan ja Pietarsaaren alueilla, jossa väestöpohja on suurin. Aloitamme myös tietyillä oirearvioilla, eli etenemme pala kerrallaan laadukkaan palvelun varmistamiseksi.

Omaolon käyttöönoton tukena toimii projektiryhmä, jossa on mukana ammattilaisia eri organisaatioista. Projektiryhmän jäsenet toimivat asiantuntijoina sekä organisaationsa Omaolo-pääkäyttäjinä. Käyttöönotto suunnitellaan ja tehdään yhteistyössä DigiFinlandin kanssa.

- Omaolon käyttöönotto ja myös ylläpito vaatii resursseja käyttäjäorganisaatiosta, kertoo Sofi.

Jokainen oire- ja palveluarvio on käytävä läpi ja prosessit määritettävä ennen Omaolon käyttöönottoa. DigiFinland järjestää koulutuksia Omaolon pääkäyttäjille ja muille ammattilaisille, jotka tulevat työssään hyödyntämään Omaoloa.

- Projektiryhmän jäsenet ovat tehneet ja tekevät mahtavaa työtä, sanoo Sofi. On todella antoisaa tehdä työtä sitoutuneiden ammattilaisten kanssa ja samalla olla mukana edistämässä digitalisaatiota Pohjanmaalla!   

Omaolon käyttöönotto on osa Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanketta, jossa tuetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua, kehitetään tietojohtamista sekä kehitetään digitaalisia palveluja ja ratkaisuja. Hankkeen toiminta-aika on vuoden 2021 loppuun saakka.

Sofista:

Sofi toimii Omaolon projektipäällikkönä Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeessa. Tässä muutama kysymys Sofille:

Mikä motivoi sinua työssäsi? Kehittämishankkeissa työskentely on monipuolista, hauskaa ja antoisaa monella tavalla. Omaolon osalta käyttöönotto tulee tuomaan etuja sekä asiakkaille että henkilöstölle meidän alueella. On todella motivoivaa olla mukana siinä kehityksessä.

Mitä teet vapaa-ajallasi? Vapaa-aikaani vietän perheeni ja ystävien kanssa ja jos löytyy aikaa, käyn mielelläni kuntosalilla.

Kerro jotain, mitä muut eivät sinusta tiedä? Olen pari kertaa hypännyt benjihypyn ja haaveilen laskuvarjolla hyppäämisestä.

13.4.2021 Projekt_Hankkeet