PATA-asiakaspalvelukeskus on keskitetyn asiakaspalvelun yhteyspisteen konsepti, jonka tarkoituksena on tarjota parempaa ja nopeampaa palvelua asiakkaille käynnistämällä asian hoitaminen heti ensikontaktista. PATA-hankkeen tavoitteena on kehittää moniammatillista ja monikanavaista asiakaspalvelua Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaille.

PATA – Keskitetyn asiakasohjauksen toimintamalli

Osana Pohjanmaan sote-rakenneuudishanketta kehitetään PATA-asiakaspalvelukeskusta. Palvelun tarvearviointi ja palveluun ohjaus, eli PATA-asiakaspalvelukeskuksen kehittäminen pitää sisällään sekä uuden toimintamallin että sitä tukevan teknologisen ratkaisun asiakasetulinjan palveluun.

PATA tuo hyötyjä sekä asiakkaille että ammattilaisille

Tällä hetkellä yhteydenotto sosiaali- ja terveyspalveluihin tarkoittaa monesti, että asiakkaan on itse tiedettävä mitä palvelua hän tarvitsee ja myös löydettävä palvelun tai palvelujen yhteydenottokanavat. Yhteydenottokanavat tavoittavat vain tietyn osan organisaation palveluista, mikä voi johtaa useampaan kontaktiin eri kanavien kautta.  PATA-asiakaspalvelukeskus on keskitetyn asiakaspalvelun yhteyspisteen konsepti, jonka tarkoituksena on tarjota parempaa ja nopeampaa palvelua asiakkaille käynnistämällä asian hoitaminen heti ensikontaktista. PATA helpottaa merkittävästi asiointia tarjoamalla asiakkaalle yhden monikanavaisien kontaktipinnan, jossa tehdään hoidon ja tuen tarpeen arviointia ja annetaan neuvontaa ja palveluohjausta.

–Tavoitteena on matalan kynnyksen digitaalisen asiakaspalvelun tarjoaminen asiakkaalle hänen omalla kielellään, sopivaan aikaan, sopivan palvelukanavan kautta kertoo hankejohtaja Jenny Björndahl-Öhman.

PATA-asiakaspalvelukeskuksen palvelualusta koostaa tekniset järjestelmät, jotka mahdollistavat laadukkaasti organisoidun alueellisen neuvonta- ja ohjauspalvelun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille. Tarjoamalla ammattilaisille nykyaikaiset ja yhteen toimivat järjestelmät asiakaspalvelutyön tueksi, tavoitellaan myös ammattilaisten työn hallinnan ja mielekkyyden parantamista.

PATA Pohjanmaalla

Pohjanmaalla PATA-toimintamallia on tarkoitus pilotoida Vaasan kaupungin ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston terveydenhuollossa.

– Kun saamme toimintamallista ja palvelualustan käytöstä kokemuksia voimme laajentaa toimintaa kattamaan myös muita palveluja. Näin menemme kohti moniammatillista ja monikanavaista asiakaspalvelua Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaille, sanoo Jenny.

PATA-asiakaspalvelukeskuksen kehittäminen tehdään maakuntien yhteistyönä. Osa-hankkeessa on mukana myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kymsote). 2M-IT Oy toimii hankkeessa palveluntuottajana.

 

Jennysta:

Jenny toimii Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeen johtajana. Tässä muutama kysymys Jennylle:

  • Mikä motivoi sinua työssäsi? Haasteet ja monipuolisuus.
  • Mitä teet vapaa-ajallasi? Vietän aikaa perheen ja lasten harrastusten parissa sekä kuntoilen.
  • Mitä odotat hyvinvointialueelta? Hyvinvointialueelta odotan sujuvia ja laadukkaitai palveluita asiakkaille sekä uusia mahdollisuuksia ammattilaisten kehittymiselle. Odotan myös digitalisaation kehittyvän isoin harppauksin lähitulevaisuudessa.
8.2.2021 Redaktion_Toimitus