Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen osatavoitteena on luoda alueellinen Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjauksen toimintamalli. Palveluohjauksen toimintamallin avaintekijöitä ovat tarpeiden, toimintakyvyn ja voimavarojen varhainen tunnistaminen sekä saatavuus ja jatkuvuus. Toisin sanoen: oikea palvelu oikealle henkilölle oikeaan aikaan. 

Palveluohjaus perustuu kokonaistarpeen arviointiin

Palveluohjauksessa asiantuntijat kartoittavat asiakkaan kokonaistilanteen ja palvelutarpeen yhdessä asiakkaan kanssa. Kartoituksen pohjalta asiakkaalle tarjotaan ohjausta ja neuvontaa, tietoa omahoidon edistämisestä sekä tarkoituksenmukaisia palveluita. Palveluohjauksen toimintamallissa huomioidaan asiakkaat, jotka tarvitsevat palveluita sekä sosiaali- että terveydenhuollosta. Onnistunut lopputulos edellyttää toimivaa moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden ja sektoreiden välillä. Tarkoituksena on, että asiakas saa asiansa eteenpäin sujuvasti ja joustavasti yhdellä yhteydenotolla.

Palveluohjaus on moniammatillista yhteistyötä

Yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistushankkeen kanssa luodaan sähköisiä yhteydenottokanavia, joiden avulla uudet, sujuvat toimintamallit voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön. Sähköiset kanavat ja työkalut helpottavat asiakkaan yhteydenottoa ammattilaisiin, edistävät asiakkaan omahoitoa ja tukevat arjen asiointia, esim. chat-toiminnon, sähköisten lomakkeiden ja muiden sähköisten palvelujen kautta.

Kehittämistyöhön osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Talven ja kevään aikana työryhmät ja kuntien asiantuntijat ovat käyneet keskusteluja erityisesti ikäihmisten palveluohjauksesta. Näiden keskustelujen, jo aiemmin laadittujen kartoitusten sekä olemassa olevien asiakas- ja palveluohjausprosessien pohjalta on saatu hyvä käsitys nykytilanteesta. Sen tiedon pohjalta voidaan luoda uusi, yhtenäinen palveluohjauksen toimintamalli, joka kattaa koko Pohjanmaan.

Ajankohtaista palveluohjauksessa

Kuntien vanhusneuvostojen edustajat on kutsuttu keskustelutilaisuuteen toukokuussa. Tavoitteena on alusta asti saada vahva yhteys kenttään, mikä edistää asiakaslähtöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä uusissa toimintamalleissa.

Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke on käynnissä vuosien 2020–2022 aikana. Hankkeessa kehitetään yhteneväisiä toimintamalleja Pohjanmaan hyvinvointialueen peruspalveluiden parantamiseksi.

18.5.2021 Projekt_Hankkeet