Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2022, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) myötä lakisääteisiin tehtäviin tulee muutos vuodesta 2023 lähtien. Lakimuutos tarkoittaa myös, että nykyinen toiminta ja siihen liittyvät hyvinvoinnin edistämisen työmenetelmät Pohjanmaalla muuttuvat. Ensimmäinen suunnitteluprosessi yhteiselle terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työlle Pohjanmaalla on nyt aloitettu yhdessä hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Yhteinen työ yhtenäistetään uutta palvelustrategia varten
 

Työ sai alkunsa työpajasarjalla, jonka tavoitteena oli kartoittaa yhdyspintoja ja selvittää konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää terveyttä, terveellisiä elämäntapoja, mielenterveyttä, päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisemistä, toimintakyvyn ylläpitämistä sekä lisäämään osallisuutta ja turvallisuutta. Työpaketti jaettiin kolmeen osaan, joissa osallistujat toimivat lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikäihmisten asiantuntijoina. Työn tulos sisällytetään Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelustrategiaan 2022–2025. Palvelustrategia linjaa ja vahvistaa toimenpiteiden tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työlle Pohjanmaalla.

Nina Herrgård, hyvinvoinnin ja terveyden koordinaattori, on tyytyväinen työpajasarjan osallistujien tekemään työhön.

- Työpajoihin osallistuminen kiinnosti monia eri ammattilaisia, mistä olemme kiitollisia! Ilman osallistujien aikaa ja omistautumista emme olisi saaneet yhtä arvokkaita näkökulmia hyvinvoinnin edistämisen työhön. Lopputuote muodostaa meille perustan tulevia toimintavuosia varten, sanoo Herrgård.

Närpiön nykyinen perusturvajohtaja Jim Eriksson ryhtyy hoitamaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päällikön virkaa Pohjanmaalla vuodenvaihteessa. Eriksson korostaa, että yhteistyö on tulevan toiminnan kulmakivi.

- Päivitetty laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä korostaa, että lisätty yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä on tärkeätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Pohjanmaalla. Pohjanmaalla aloitettu alueellinen työ on täysin linjassa kansallisten linjausten kanssa, kertoo Eriksson.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, mutta rakenteet on selvitettävä

Jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työ vaatii kattavaa verkostoa, jossa mahdollistetaan tiedonkulku. Kuntien ja hyvinvointialueiden on sovittava yhteistyön rakenteista ja niiden on myös käynnistettävä molemminpuolinen asiantuntijatuki ja samalla kohdentaa yhteiset resurssit. Sekä kunta että hyvinvointialue laativat alueellisen hyvinvointisuunnitelman. Toiminnan edellytyksiä on yhteistyön kautta myös luotava muille julkisille toimijoille, yksityisille yrityksille, yleishyödyllisille seuroille ja organisaatioille.

Eriksson korostaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteissä ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. 

- Meidän alueellamme on jo olemassa hyviä malleja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työlle. Meidän täytyy kuitenkin strukturoida verkostot, jotta pystymme hyödyntämään näitä malleja parhaalla mahdollisella tavalla. Näin saadaan lisää ennaltaehkäisevien toimenpiteiden elementtejä kaikkiin hoidon ja hoivan tasoihin – tämä tukee sekä yksilöä että yhteiskuntaa, Eriksson toteaa tulevaisuuden näkymistä.

---

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kehityshanketta Pohjanmaan Rakenneuudistus. Projektin puitteissa kehitetään tietojohtamista sekä sähköisiä palveluita ja ratkaisuja, jotka tukevat Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua. Projektiaika päättyy vuoden 2021 lopussa. Yllä mainittu työpajasarja järjestettiin yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja ammattikorkeakoulu Novian kanssa.

Lue lisää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työstä:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tehdään yhteistyönä

Osallisuus edistää terveyttä ja hyvinvointia

 

3.11.2021 Projekt_Hankkeet