Hyvän tietoon perustuvan johtamisen myötä voimme parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Pohjanmaan hyvinvointialueella haluamme kehittää asiakaslähtöistä hoitoa ja palvelua ja sitä varten tarvitaan laadukasta dataa sekä hyviä teknisiä ratkaisuja.

Mistä on kyse?

Tietojohtamisella tarkoitetaan niitä menetelmiä, joilla kerätään, hyödynnetään sekä käytetään tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Sosiaali- ja terveydenhuollosta kyse on esimerkiksi potilastiedon rekisteröinnistä, raporteista ja analyyseista sekä erilaisista toiminnan seurannan strategisista mittareista.

Mikä on toimivan tietojohtamisen merkitys?

Hyvän tietoon perustuvan johtamisen myötä voimme parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Systemaattisesti keräämällä ja seuraamalla tietoa esimerkiksi siitä, miten meidän palveluja käytetään, kuka niitä käyttää ja mitä resursseja ne vaativat, pystymme paremmin suunnittelemaan, millaisille palveluille on tarvetta ja mitä meidän kannattaa kehittää. Voimme myös tehdä olennaisiin tietoihin ja faktoihin perustuvia päätöksiä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöistä hoitoa ja palvelua sekä ennustavien analyysien malleja. Sitä varten tarvitaan laadukasta dataa sekä hyviä teknisiä ratkaisuja, jotka tukevat ja edistävät tiedon hyödyntämistä.

Mitä teemme hankkeen puitteissa?

– Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeessa tavoitteenamme on muodostaa selkeä, integroitu tietojohtamisen toimintamalli Pohjanmaan hyvinvointialueelle, kertoo hankepäällikkö Pia Wik.

– Aloitimme työn tekemällä Pohjanmaalla nykytilan kartoituksen Kartoituksen tulokset ovat auttaneet meitä määrittämään työmme kehittämiskohteita. Nämä on kiteytetty Pohjanmaan hyvinvointialueen tietojohtamisen kehittämissuunnitelmaksi. Yleisesti voi sanoa, että erikoissairaanhoidossa ollaan Pohjanmaalla enemmän tyytyväisiä tietojohtamiseen verrattuna perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon.

Kartoitus osoitti, että Pohjanmaalla on tarvetta tietojohtamisen kehittämiselle. Myönteistä oli, että vastaukset myös osoittivat, että tietojohtamista pidetään tärkeänä ja että kehittämistyötä tarvitaan.

Syksyn aikana Pia on myös järjestänyt työpajoja, joiden yleinen tavoite on ollut kehittää hyvin suunniteltua päätöksenteon tukea Pohjanmaan hyvinvointialueen johdolle. Syksyn aikana työ on keskittynyt ikäihmisten kohderyhmään ja keväällä järjestetään vastaavia työpajoja kohderyhmälle lapset, nuoret ja perheet.

Piasta:

Pia toimii sekä Vaasan sairaanhoitopiirin tietojohtajana että tietojohtamisen projektipäällikkönä. Tässä muutama kysymys Pialle:

Mikä motivoi sinua työssäsi? Tunne, että tekemäni työllä on merkitystä!

Mitä teet vapaa-ajallasi? Arki-illat vietän perheeni ja kahden koirani kanssa, jotka ovat Australian cobberdog -rotua. Koirien kanssa ulkoilen paljon.

Kerro jotain, mitä muut eivät sinusta tiedä? Olen ollut Nepalissa ja nähnyt Mount Everestin ja vaeltanut Annapurna-vuoristossa

20.4.2021 Projekt_Hankkeet