Kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa 2022, alkaa uusi aikakausi, kun sosiaali- ja terveydenhuolto voidaan yhdistää. Strategia ohjaa sitä, miten järjestämme palvelut, ja siinä on huomioitu sekä hoitoa että tukea tarvitsevat kuten myös hyvinvointialueella työskentelevät ihmiset.

Sosiaali- ja terveyskeskukset on suuri toimiala, joka käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja asiantuntijahoidon vastaanottotoiminnan. Työ eri toimipisteiden palvelutarjonnan ja palvelutason määrittelemiseksi on aloitettu, ja se jatkuu todennäköisesti koko valmistelun ajan ja vielä senkin jälkeen, kun toiminta on alkanut. Tavoitteena on, että työntekijät toimivat tiiviimmässä yhteistyössä ja pystymme siten antamaan asiakkaalle sujuvammin hänen tarvitsemansa avun.

Enemmän helposti saavutettavia palveluja

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa asukkaat voivat tavata sosiaali- ja perusterveydenhuollon asiantuntijoita eri toimialoilta, ja tapaamiset voidaan toteuttaa sekä fyysisesti että digitaalisesti. Moniammatillisia hoitomenetelmiä kehitetään siten, että keskiössä ovat asiakkaan tarpeet. Tulevaisuudessa haluamme tarjota nykyistä enemmän digitaalisia palveluita, ja niiden kehittäminen on suuremmassa organisaatiossa mahdollista. Sosiaali- ja terveyskeskukseen suuntautuvan käynnin lisäksi ensikontakti voi jatkossa olla myös netissä tehtävä oma oirearvio taikka yhteydenotto puhelimitse tai chatissa. Jos tarvitsee laajempaa hoidon ja palvelujen tarpeen arviointia, voi käydä lähimmässä sosiaali- ja terveyskeskuksessa, jossa arvioidaan hoidon tarve ja suunnitellaan hoito.

Palvelujen tarjonta alueella vaihtelee

Haluamme, että palvelut ovat saatavilla ilman tarpeetonta odotusaikaa, kun avun tarve syntyy. On tärkeää tarjota laadukasta hoitoa ja palvelua panostamalla osaavaan henkilöstöön ja asiakas- ja potilasturvallisiin menetelmiin.

Terveysasemiemme palvelujen tarjonta vaihtelee nykyään, mikä tarkoittaa sitä, että hoidon ja palveluiden saatavuus ei ole tasavertaista sairaanhoitopiirin kuntien kesken. Teemme työtä sen eteen, että palveluiden tarve arvioidaan samoin perustein ja että hoidon tarjonta on tasapuolista.

Yhdessä onnistumme

Sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaan liittyvien muiden toimijoiden on myös oltava lähellä, sillä potilasyhdistyksillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä tukirooli kokonaisuudessa. Kaikkien panos on tärkeä asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä.

Tiedämme, että organisaatiomuutos tulee vaatimaan kärsivällisyyttä sekä asiakkailta että henkilöstöltä, mutta jos pidämme mielessä tavoitteemme ja teemme työtä sen eteen, meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua. Yhdessä. Hyvinvointialueen strategia asettaa palveluiden saatavuuden ja läheisyyden etusijalle.

Sofia Svartsjö, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyskeskukset

7.6.2021 Projekt_Hankkeet