Tulevaisuuden perhekeskuksen tavoitteena on vastata perheen tarpeisiin mahdollisimman varhain. Tulevaisuuden SoteKeskus-hankkeessa kehitetään perhekeskuksen toimintamallia, joka otetaan käyttöön Pohjanmaan alueella vuosien 2021-2022 aikana.

Perheitä on monenlaisia: perinteisiä ydinperheitä, yksinhuoltajaperheitä, maahanmuuttajaperheitä, sateenkaariperheitä ja lapsettomia perheitä. Perheenjäsenillä on arjessa erilaisia haasteita ja elämäntilanteet voivat muuttua nopeasti. Joskus on mukava vain tavata muita perheitä ja ammattilaisia, ja joskus tarvitaan enemmän apua, tukea ja neuvoja. Perhekeskus toimii turvaverkkona perheille. Perhekeskuksessa on tarjolla tukea neuvoloista, kuntoutuksesta, perheneuvolasta, sosiaalipalveluista, vammaispalveluista sekä varhaiskasvatuksesta ja opetustoimesta. Palveluita voidaan järjestää myös eri järjestöistä. Perhekeskus on paikka, jonne voi aina tulla ja jossa perheet ovat keskiössä.

Perhekeskus on perheiden kohtaamispaikka

Käytännössä luomme Pohjanmaalle toimintamallin: perhekeskuksen kohtaamispaikan. Kohtaamispaikalla tarkoitetaan fyysistä tilaa, jossa perheet, vapaaehtoiset järjestöt, kokemusasiantuntijat ja ammatti-ihmiset yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa. Vapaaehtoistoimijoita voivat olla muun muassa MLL, Setlementti, seurakunta, Folkhälsan, KELA, Eroauttaminen, Turvakoti ja muut yhdistykset. Kohtaamispaikka tarjoaa vertaisryhmiä, yhdessäoloa, teemailtoja, tapahtumia sekä leikki-, kerho- ja varhaiskasvatustoimintaa kaikille perheille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Kohtaamispaikkojen toiminta voi olla erilaista hyvinvointialueen sisällä liittyen paikallisiin palvelutarjoajiin.

Yhteydenotto helpottuu sähköisen perhekeskuksen avulla  

Sähköistä perhekeskusta kehitetään parhaillaan kansallisesti ja palvelut sopeutetaan alueellisiin tarpeisiin. Tavoitteena on muodostaa asiakkaille helposti saavutettava tietopankki, jossa on koottua tietoa perheiden palveluista. Asiointia ja verkkoneuvontaa on saatavilla ympäri vuorokauden. Sähköisestä perhekeskuksesta pääsee myös oman hyvinvointialueen järjestelmiin, joissa asiakas saa tietoa paikallisista palveluista.  Asiakas voi tehdä ajanvarauksia ja täyttää lomakkeita. Yhteistyökumppanit, esimerkiksi järjestöjen ja KELA:n palvelut, ovat myös mukana tulevassa sähköisessä perhekeskuksessa.

Ajankohtaista Pohjanmaalla

Tällä hetkellä hankkeessa ollaan suunnittelemassa Pohjanmaan perhekeskuksen toimintamallia, ja perhekeskuksen kehittämisen työryhmät kootaan kevään aikana. Työryhmät pohtivat sekä perhekeskuksen että kohtaamispaikkojen muodostamista Pohjanmaalla. Työryhmiin kutsutaan mukaan alan ammattialisia, järjestöjen edustajia ja asiakkaita.

Perhekeskuksen toimintamalli on osa Pohjanmaan tulevaisuuden SoteKeskus-hankkeesta, jossa kehitetään palveluohjausta, perhekeskusta sekä pilotoidaan IPC-menetelmää Pohjanmaalla. Perhekeskuksen toimintaa ohjaa valtakunnallinen perhekeskusverkosto, joka kouluttaa ja tarjoaa alueille ohjeita ja tukea perhekeskustoiminnan järjestämiseksi.

Lisätietoja antaa perhekeskuksen projektipäällikkö Sirpa Manninen puh +358 40 559 3229

12.4.2021 Projekt_Hankkeet