Tuotannonohjausjärjestelmä on tietojärjestelmä, jonka avulla organisaation toimintaa voidaan optimoida. Toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjausjärjestelmä edistää parempaa palvelua ja palvelujen saatavuutta asiakkaille, työn sujuvuutta ammattilaisille sekä resurssien tehokkaampaa käyttöä. 

Tuotannonohjausjärjestelmän kehittäminen palveluohjauksen tueksi 

Kehitämme Pohjanmaalle tuotannonohjausjärjestelmää, joka tarjoaa ammattilaisille työkalut hyvinvointialueen palveluohjaukseen. Järjestelmä tarjoaa henkilökunnalle tietoa niin asiakkaiden yksilöllisistä taustoista kuin asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Näin järjestelmä tukee palveluohjauksen prosessia. Tuotannonohjauksen järjestelmää kokeillaan ensin Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston alueella.  

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan tarkoituksenmukaisemmin ja palveluohjauksen ammattilaisten työtä helpotetaan  

Tuotannonohjausjärjestelmän avulla voidaan helpottaa tiedonkulkua ammattilaisten välillä. Kun palveluohjaaja välittää tiedon asiakasta koskevasta yhteydenotosta järjestelmän kautta, vältytään myös siltä, että asiakkaan täytyisi ottaa yhteyttä useisiin eri tahoihin. Ammattilaisen aikaa säästyy, kun asiakasta koskevia tietoja ei tarvitse hakea eri sovelluksista, vaan ne ovat valmiina palvelun eri vaiheessa ja eri palvelupaikoissa. Asiakkaalle tämä näkyy sujuvampana palveluna, kun ammattilainen saa kokonaisnäkemyksen hänen saamistaan palveluista ja voi ohjata asiakkaan oikeaan palveluun oikea-aikaisesti. 

- Ikäihmisille on tarjolla paljon eri palveluja, mutta palvelujärjestelmä on pirstaleinen. Tuotannonohjausjärjestelmän avulla voimme välttää tilanteita, jossa asiakas joutuu itse olemaan yhteydessä useampaan palveluun, sanoo tuotannonohjauksen projektipäällikkö Anu Patrikainen. 

Asiakasprosessien mallintaminen järjestelmään mahdollistaa sen, että asiakkaan polkua palvelussa voi helpommin seurata. ​ Järjestelmään voidaan myös luoda muistutuksia ohjaamaan ammattilaista prosessin eri vaiheissa. Lisäksi se tarjoaa työvälineen, jonka avulla saadaan tilastotietoa yhteydenotoista, palvelutarpeen arvioinneista ja asiakkaille myönnetyistä palveluista. Kerätyn tiedon avulla voidaan ennakoida tulevia resurssitarpeita ja suunnitella palvelurakennetta asiakkaiden tarpeista lähtien. 

Mitä teemme hankkeessa? 

Hankkeen tavoitteena on, että tietojärjestelmät tukevat palveluohjauksen ammattilaisten työtä ja tiedonkulku paranee ja helpottuu eri ammattiryhmien välillä. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston käyttöön on hankittu SBM-alusta, jota hankkeessa kehitetään palveluohjauksen tarpeisiin.

- Yhteistyössä ikäihmisten palveluohjauksessa työskentelevien ammattilaisten kanssa olemme talvella ryhtyneet kehittämään SBM-alustan yhteydenotto- ja prosessinohjaussovelluksia heidän työnsä tueksi, kertoo Patrikainen 

Määrittelytyötä on tehty työpajoissa, joissa palveluohjauksen prosessia on tarkennettu ja pian muutokset saadaan käyttöön. Tavoitteena projektissa on myös laajentaa nyt käytössä olevan sovelluksen käyttöä muihin ikäihmisten palveluihin siten, että palveluohjaukseen saapuvat yhteydenotot voidaan ohjata yhden yhteydenoton periaatteella eteenpäin ja viestiminen ammattilaisten välillä onnistuu saman sovelluksen kautta. 

Tuotannonohjausjärjestelmän kehittäminen on osa Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanketta, jossa tuetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua, kehitetään tietojohtamista sekä kehitetään digitaalisia palveluja ja ratkaisuja. Hankkeen toiminta-aika on vuoden 2021 loppuun. 

Kuka on Anu?  

Anu toimii tuotannonohjauksen projektipäällikkönä Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeessa. Tässä muutama kysymys Anulle: 

Mikä motivoi sinua työssäsi? Uuden oppiminen ja työn merkityksellisyys. 

Mitä teet vapaa-ajallasi? Vietän aikaa perheen kanssa. Puolitoistavuotias lapsi ja jackrusselinterrieri pitävät huolen siitä, että arki sujuu vauhdikkaasti. Nautin juoksulenkeistäkäsitöiden tekemisestä ja lukemisesta. 

Kerro jotain, mitä muut eivät sinusta tiedä? Olen hurahtanut mökkeilyyn. Hankimme viime vuonna kesämökin ja siellä puuhastelu tuottaa paljon iloa. Veden äärellä mieli rauhoittuu. 

18.5.2021 Projekt_Hankkeet